>>> Ljudska prava

Ljudska prava

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, koji čine Sindikat SIPA-e, Granične policije i Direk...

Ljudska prava

Udruženje “Porodice tri plus“ je nezavisna, nestranačka, neprofitabilna organizacija koja zastupa...

Ljudska prava

Na Dan pobjede protiv fašizma nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bo...

Ljudska prava

Početak maja je vrijeme kada se govori o radničkim pravima. Zato je tema ove emisije borba radnika za njihova...

Ljudska prava

Udruženje Dajte nam šansu je neprofitna, nevladina organizacija koju su osnovali roditelji djece sa pot...

Ljudska prava

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u...

Ljudska prava

Iako usvojen još sredinom 2018. godine, Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjo...

Ljudska prava

Jedno od najvažnijih prava osoba  sa invaliditetom je rehabilitacija i zapošljavenje. Na niovou Fe...

Ljudska prava

Percepcija stavovi i iskustva javnosti, je izvještaj OSCE-a Bih koji smo rado prezentirali u ovoj emisi...

Ljudska prava

Prava žena iz drugog ugla, tema su ove zanimljive emisije. Iz ugla umjetnice Šejle Šehabović, di...
Rijaset Islamske zajednice u BiH
0 28.05.2022 12:33
Muzej oldtimera
0 28.05.2022 11:50
UIO BiH stop švercu
0 28.05.2022 11:48
Boris Johnson partygate
0 28.05.2022 11:35
Teksas napad policija
0 28.05.2022 10:49
EU majmunske boginje
0 28.05.2022 10:38
Liverpool Real Madrid Liga prvaka
0 28.05.2022 10:01
NBA košarka
0 28.05.2022 09:47