>>> Ljudska prava

Ljudska prava

ELSA-Udruženje studenata prava Sarajevo realizovala je projekat Stručna rasprava o nacrtu Zakona o javnom okup...

Ljudska prava

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS), je domaća, nevladina humanitarn...

Ljudska prava

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu demokratsku tradiciju, ekonomsku...

Ljudska prava

Prvi članak Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvoji...

Ljudska prava

Borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama u BiH fokus je ovogodišnje kampanje "16 dana...

Ljudska prava

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invali...

Ljudska prava

Ombudsman pruža pomoć potrošačima u pojedinačnim predmetima postupajući po zaprimljenim žalbama. Ukolik...

Ljudska prava

Iako problem trgovine ljudima u poslijednje vrijeme  privlači sve većupažnju na političkom planu, on...

Ljudska prava

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila Nacrt zakon...

Ljudska prava, 27.10.2022.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  utvrdila je Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijal...
Dnevnik 3 Dnevnik FTV
0 03.02.2023 00:20
Finska Švedska NATO
0 02.02.2023 23:36
Kultura, umjetnost
0 02.02.2023 23:14
sport Federalni radio
0 02.02.2023 23:11
Brčko distrikt BiH BKZ Preporod SPKD Prosvjeta HKD Napredak
0 02.02.2023 22:26
Aleksandar Vučić Srbija Rusija sankcije
0 02.02.2023 22:20
Vijesti u 22 Federalni radio
0 02.02.2023 22:17
knjige samopomoći
0 02.02.2023 22:07