Ljudska prava

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu demokratsku tradiciju, ekonomsku snagu, stepen obrazovanosti ili kulturu. Radi se o globalnoj pojavi koja postoji u svim društvima svijeta. Nasilje u porodici je svaki oblik fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja ili prijetnja takvim nasiljem kojem se izlaže neki od članova porodice. Ono nije izolirani, pojedinačan događaj, već obrazac ponavljajućih ponašanja. O ovome i drugim temama iz oblasti ljudskih prava govori doc.dr. Zlatan Hrnčić.

Autor: Zlata Behram

Ljudska prava
Ljudska prava
0 23.02.2023 14:20
Ljudska prava
0 15.02.2023 15:28
Ljudska prava
0 11.02.2023 15:24
Filippo Grandi UNHCR Ljudska prava djeca
0 27.01.2023 15:29
Ljudska prava Human Rights Watch
0 12.01.2023 13:10