Ljudska prava

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu demokratsku tradiciju, ekonomsku snagu, stepen obrazovanosti ili kulturu. Radi se o globalnoj pojavi koja postoji u svim društvima svijeta. Nasilje u porodici je svaki oblik fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja ili prijetnja takvim nasiljem kojem se izlaže neki od članova porodice. Ono nije izolirani, pojedinačan događaj, već obrazac ponavljajućih ponašanja. O ovome i drugim temama iz oblasti ljudskih prava govori doc.dr. Zlatan Hrnčić.

Autor: Zlata Behram

Ljudska prava
Izrael Ujedinjene nacije Ljudska prava
0 12.01.2024 11:54
Saharov nagrada Mahsa Amini Ljudska prava
0 19.10.2023 13:39
Ljudska prava
0 23.02.2023 14:20
Ljudska prava
0 15.02.2023 15:28