Ljudska prava

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, te uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.Ovim zakonom utvrđuju se definicije lica sa invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta, okvir i jedinstven pristup materijalne podrške lica sa invaliditetom. Također, utvrđuju se osnovna prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finansiranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje osnovnih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava lica sa invaliditetom na području FBiH. Medjutim, udruženja ososba sa invaliditetom nisu zadovoljni sa predloženim rješenjem. Glavna zamjerka je što Vlada nije u izradu Nacrta nije tražila njihovo mišljenje.

Autor: Zlata Behram

SAD Nacionalni molitveni doručak Joseph Biden Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović Željko Komšić Željka Cvijanović
0 02.02.2023 21:44
Zlatan Begić CIK BiH
0 02.02.2023 20:54
Merhamet Josip Pejaković
0 02.02.2023 20:51
Konjic stadion
0 02.02.2023 20:24