Autor: Zlata Behram

Ljudska prava

Prvi članak Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka, koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila prije tačno 70 godina , glasi: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedni prema drugima postupaju u duhu bratstva.“ Polazna osnova Univerzalne deklaracije je da svaka osoba svuda i u svako doba ima pravo na cijeli niz ljudskih prava, te da ljudska prava pripadaju jednako svima bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi i vežu nas zajedno kao globalnu zajednicu s istim vrijednostima i idealima.Upravo zbog te svoje univerzalnosti i vrijednosti koje proklamira, dan usvajanja Univerzalne deklaracije je prihvaćen kao Međunarodni dan ljudskih prava koji se obilježava i kod nas. Univerzalna deklaracija je poslužila kao osnova za kasnije donošenje niza drugih međunarodnih dokumenata, pa i same Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Federalni radio daje doprinos obilježavanju Medjunarodnog dana ljudskih prava. Činimo to u emisiji "Ljudska prava" u razgovoru sa doc. dr. Damirom Banovićem sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.

 

 

 

Damir Banović Ljudska prava Federalni radio
sport Federalni radio
0 30.03.2023 23:44
Vijesti u 22 Federalni radio
0 30.03.2023 22:47
Vijesti u 17 Federalni radio
0 30.03.2023 17:21
sport Federalni radio
0 30.03.2023 17:13
sport Federalni radio
0 29.03.2023 23:44
Vijesti u 22 Federalni radio
0 29.03.2023 22:49