>>> Ljudska prava

Ljudska prava

Na Dan pobjede protiv fašizma nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bo...

Ljudska prava

Početak maja je vrijeme kada se govori o radničkim pravima. Zato je tema ove emisije borba radnika za njihova...

Ljudska prava

Udruženje Dajte nam šansu je neprofitna, nevladina organizacija koju su osnovali roditelji djece sa pot...

Ljudska prava

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u...

Ljudska prava

Iako usvojen još sredinom 2018. godine, Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjo...

Ljudska prava

Jedno od najvažnijih prava osoba  sa invaliditetom je rehabilitacija i zapošljavenje. Na niovou Fe...

Ljudska prava

Percepcija stavovi i iskustva javnosti, je izvještaj OSCE-a Bih koji smo rado prezentirali u ovoj emisi...

Ljudska prava

Prava žena iz drugog ugla, tema su ove zanimljive emisije. Iz ugla umjetnice Šejle Šehabović, di...

Ljudska prava

Preživjele žrtve ratnog seksualnog nasilja nemaju jednaka prava u bh. entitetima i Brčko Distriktu po pitanjim...

Ljudska prava

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici utvrdila izmjene i dopune seta boračkih z...
Islamska zajednica BiH Pojas Gaze humanitarna pomoć
0 14.04.2024 18:17
Srbija Srebrenica genocid Vijeće sigurnosti UN-a rezolucija
0 14.04.2024 18:11
Rafael Grossi Zaporožje IAEA
0 14.04.2024 17:49
Pretežno vedro
0 14.04.2024 17:36
Zelena panorama
0 14.04.2024 17:18
Dnevnik FTV Dnevnik 1
0 14.04.2024 17:12