>>> Ljudska prava

Ljudska prava u Srebrenici

Više od 25 godina u Srebrenici se, kontinuirano, krše ljudska prava. Čini se to svakodnevno, pos...

Rad Komisije za ljudska prava i slobode Federalnog parlamenta

Veoma mali broj građana zna da pri Federalnom parlamentu radi Komisija za ljudska prava i slobode. Članovi ove...

Mahmutović: Slučaj Fate Orlović je politički

Gostujući u emisiji Ljudska prava zamjenik državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović g...

Hećimović i Šakić o besplatnoj pravnoj pomoći za građane

Za besplatnu pravnu pomoć građanima slabog imovinskog stanja zaduženi su kantonalni Zavodi. Postojanje ovih Za...

Ljudska prava, 12.01.2021.

Studenti sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Igor Petković, Delila Islamović, Nasiha Nuhanović i Sel...

Husinska buna - početak borbe za radnička prava

Prije stotinu godina rudari tuzlanske Kreke odlučili su odbraniti svoj ponos i čast od nasilja državne vlasti....

Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u BiH

U Bosni i Hercegovini mediji nisu odigrali značajnu ulogu u afirmaciji ljudskih prava, nisu dovoljno educirali...

Trgovina ljudima-eksploatacija djece kroz dječiji brak

Trgovina ljudima se smatra jednim od najtežih kršenja ljudskih prava. Nažalost, BiH spada medju zemlje...

Ljudska prava: Zaustavimo naselja nad ženama i djevojčicama!

Šesnaest dana aktivizma posvećeni su nasilju nad ženama i djevojčicama, posebno u vrijeme pandemije. Ka...

Ljudska prava u pandemiji

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je izvjestaj pod nazivom: « Odgovor na krizu uzrokovanu...
Faruk Hadžibegić reprezentacija fudbal nogomet
0 24.03.2023 00:03
Dnevnik 3
0 23.03.2023 23:36
Thor Vidarsson fudbal nogomet reprezentacija
0 23.03.2023 23:31
Dragan Čović Vlada FBiH
0 23.03.2023 22:42
Vijesti u 22 Federalni radio
0 23.03.2023 22:29
Tuzla Centar za demokratiju i aktivno građanstvo
0 23.03.2023 21:50
Dokumentarni četvrtak dijete David Dragičević
0 23.03.2023 21:48