Ljudska prava

4P je novo ime za pomagačicu.posvećenost,povjerenje i pravdu,poručuju iz Centra za ženska prava iz Zenice. Žene žrtve nasilja i one u riziku od nasilja na brži, lakši i efikasniji način će imati podršku 50 pomagačica u 24 lokalne zajednice širom BiH u procesu ostvarivanja zaštite prava i pristupa pravdi. „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici“ uz učešće 120 stručnjaka, profesionalaca, praktičara i pojedinaca/ki iz cijele BiH. Ovo je najava za samo jedan dio emisije Ljudska prava koju smo realizovalo sa sagovornicama iz Centra ženskih prava iz Zenice.

Autor: Zlata Behram

Ljudska prava
Ombudsmeni BiH izvještaj Ljudska prava
0 20.05.2024 14:00
Amnesty International Ljudska prava
0 24.04.2024 10:25
Izrael Ujedinjene nacije Ljudska prava
0 12.01.2024 11:54
Saharov nagrada Mahsa Amini Ljudska prava
0 19.10.2023 13:39