Ljudska prava

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS), je domaća, nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna. Sa preko 263 uposlenika, 50 aktivnih volontera i mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu, Srebrenici, Zvorniku, Velikoj Kladuši i Mostaru, MFS-EMMAUS djeluje na cijelom teritoriju BiH i predstavlja jednu od najvećih samo-održivih NVO-a u zemlji i šire. EMMAUS u emisiji predstavlja Amela Efendić, stručna savjetnica u međunarodnom forumu solidarnosti u Sarajevu.
AUTOR: ZLATA BEHRAM