Ljudska prava

Ombudsman pruža pomoć potrošačima u pojedinačnim predmetima postupajući po zaprimljenim žalbama. Ukoliko utvrdi da su njihova prava povrijeđena, Ombudsman šalje preporuke kojima se prekršiteljima nalaže prestanak takvog postupanja i otklanjanje posljedica u konkretnom slučaju.Nerijetko se takve preporuke i uvažavaju od strane odgovorne strane-prekršitelja. Donošenje instrukcija i njihovo iznošenje pred sud ima za cilj osigurati prestanak provođenja prakse suprotne potrošačkoj legislativi kao i naknadu štete nanesenu kolektivnom interesu potrošača.Zaštita prava potrošača je tema emisije Ljudska prava, a gost je obudsmen Saša Marić.

 

Autor: Zlata Behram

Ljudska prava
Filippo Grandi UNHCR Ljudska prava djeca
0 27.01.2023 15:29
Ljudska prava Human Rights Watch
0 12.01.2023 13:10
Ljudska prava
0 22.12.2022 17:28
Damir Banović Ljudska prava Federalni radio
0 15.12.2022 16:41
Emina Bošnjak Ljudska prava nagrada
0 09.12.2022 17:57