Potpisan Sporazum o sufinansiranju rada ANUBiH u iznosu od 1.500.000 KM
(Izvor: Služba za protokol i press Kantona Sarajevo)

Potpisan Sporazum o sufinansiranju rada ANUBiH u iznosu od 1.500.000 KM

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adna Mesihović i predsjednik Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Muris Čičić potpisali su Sporazum o sufinansiranju ANUBiH-a, kojim je to ministarstvo osiguralo Akademiji sredstva u iznosu od 1.500.000 KM.

U saopćenju Službe za protokol i press Kantona Sarajevo navodi se da je ministrica Mesihović istakla važnost podrške radu ANUBiH, ističući da Akademija s Ministarstvom i Vladom KS ima zajednički interes, a to je da podstakne i promovira razvoj nauke, umjetnosti, stvaralaštva i visokoškolskog obrazovanja.

- Potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju rada Akademije nauka i umjetnosti BiH predstavlja našu jaku volju da učinimo sve da promocija nauke i umjetnosti u KS bude naš imperativ. Naučne konferencije, umjetničke izložbe, predavanja, naučna istraživanja, te podrška našim akademicima je od ključne važnosti za napredak i konkurentnost u naučnim oblastima, ne samo u KS, već i šire. Voljela bih da ovaj sporazum bude i motivacija da se potakne veći interes mladih naučnika da postanu kandidati za ulazak u Akademiju. Podrška radu Akademije za mene predstavlja i investiciju u budućnost razvoja nauke, naučnoistraživačkog rada i stvaralaštva te će, sigurna sam, uticati na to da Kanton Sarajevo u budućnosti u regionu postane jedan od centara akademskog i kulturnog razvoja - naglasila je ministrica Mesihović.

Ona je istakla da je za Sporazum značajno da Ministarstvo ima podršku i Vlade KS, kao i Ministarstva finansija i resornog ministra Afana Kalamujića. Ministarstvo finansija će u ime Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS pravovremenim servisiranjem omogućiti implementaciju ovog sporazuma i neometan rad ANU BiH.

Ministar Kalamujić je kazao da su ovim Sporazumom osigurana sredstva za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine koja će se koristiti za isplatu akademskih nagrada, bruto plata radnicima Sekretarijata ANU BiH i za pokrivanje ostalih materijalnih troškova.

- Kroz praćenje i realizaciju ovog sporazuma, imat ćemo mogućnost da identifikujemo možda i nove potrebe i izazove s kojima se ova institucija suočava, te da u budućnosti kroz transparentno i odgovorno upravljanje budžetskim sredstvima KS ista na pravi način ulažemo u najveći resurs koji jedan Kanton može imati, a to je razvoj nauke, naučnoistraživačkog rada i stvaralaštva u našem Kantonu - rekao je ministar Kalamujić.

Vlada KS i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te Ministarstvo finansija su potvrdili kontinuiran interes za razvoj nauke i umjetnosti u Kantonu Sarajevo, te su potpisivanjem ovog sporazuma pokazali da ANUBiH doživljavaju kao jedan od važnih stubova bh. društva, uz istaknutu posvećenost u promoviranju i podržavanju svih naučnih, naučnoistraživačkih i obrazovnih aktivnosti u Kanton, saopćeno je.

federalna.ba/Fena

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo ANUBiH
IFIMES ANUBiH Mirko Pejanović
0 09.11.2023 21:17
Berislav Topić ANUBiH komemoracija
0 11.09.2023 14:58
Refik Lendo ANUBiH Kenan Arnautović
0 02.06.2023 18:26