Članovi ANUBiH na popisu naučnika s najvećim uticajem citiranosti

Članovi ANUBiH na popisu naučnika s najvećim uticajem citiranosti

Jedan od najvećih svjetskih izdavača naučne literature ELSEVIER BV objavio je 4. oktobra ažuriran popis dva posto naučnika na svijetu s najvećim uticajem citiranosti. U članku koji je objavio Elsevier i koji potpisuje profesor John P. A. Ioannidis sa grupom istraživača sa Univerziteta Stanford u Kaliforniji (SAD), objavljen je ažuriran popis dva posto naučnika na svijetu s najvećim uticajem citiranosti u toku cjelokupne karijere i u toku 2022. godine, koji je baziran na naučnoj analizi podataka dostupnih u Elsevierovoj citatnoj i bibliografskoj bazi SCOPUS.

Dostupna baza podataka sadrži standardizirane informacije o citiranosti, h-indeksu, hm-indeksu prilagođenom koautorstvu, citatima članaka na različitim pozicijama autora u analiziranom članku i skupnom pokazatelju uticaja citiranosti. Naučnici su klasificirani u 22 naučna područja i 174 naučne grane. Za sve naučnike koji su objavili najmanje 5 radova dati su i procenti specifični za naučno polje i naučnu granu. Odabir se zasniva na prvih 100.000 prema c-skoru (sa i bez samocitata) ili na procentnom rangu od 2 posto najcitiranijih.

Na aktuelnom popisu naučnika koji su među dva posto najboljih na svijetu po uticaju citiranosti nalazi se i 14 članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, i to:

članovi radnog sastava (redovni članovi–akademici i dopisni članovi):

akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, Odjeljenje tehničkih nauka,

akademik prof. dr. Dejan Milošević, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka,

akademik prof. dr. Asif Šabanović, Odjeljenje tehničkih nauka,

akademik prof. dr. Enver Zerem, Odjeljenje medicinskih nauka,

dopisni član ANUBiH prof. dr. Semir Vranić, Odjeljenje medicinskih nauka,

prof. dr. Adnan Čustović, Imperial College Univ. London (UK),

prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, Institut Universitaire de France/Universite de Technologie de Compiegne (FR),

prof. dr. Svjetlana Fajfer, Institut Jožef Štefan, Ljubljana (SlO),

prof. dr. Mehmed Kantardžić, Univ. Louisville (USA),

prof. dr. Asim Kurjak, Univ. Zagreb (CRO)

te inostrani članovi:

prof. dr. Miro Jakovljević, University of Zagreb, School of Medicine (CRO),

prof. dr. Dražen Prelec, MIT Sloan School of Management (USA),

prof. dr. Boris Sket, University of Ljubljana (SLO)

prof. dr. Vadim Utkin, The Ohio State University (USA).

U izvornoj studiji koja je objavljena 2020. godine, navodi se da se često krivo interpretira uticaj citiranosti svjetskih naučnika te su u cilju dostizanja maksimalne objektivnosti kreirali javno dostupnu bazu podataka s više od 100.000 vodećih naučnika svijeta, gdje su koristeći načela umjetne inteligencije koja se bave oblikovanjem algoritama, sagledali niz parametara važnih za objektivno vrednovanje svakog pojedinačnog naučnika. Isto tako, posebno se ističe važnost razlikovanja pojmova broja citiranosti te uticaja citiranosti.

federalna.ba/Fena

citiranost ANUBiH
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo ANUBiH
0 30.01.2024 15:17
IFIMES ANUBiH Mirko Pejanović
0 09.11.2023 21:17
Berislav Topić ANUBiH komemoracija
0 11.09.2023 14:58
Refik Lendo ANUBiH Kenan Arnautović
0 02.06.2023 18:26