videoprilog Nadije Živojević (Dnevnik 2)

Akademik Dejan Milošević održao predavanje u prostorijama ANUBiH

U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Dejan Milošević održao je predavanje o temi Atonauka - Nobelova nagrada iz fizike za 2023. Svoje pristupno predavanje održao je 2010. godine i posvetio ga je upravo atofizici.

federalna.ba

Dejan Milošević ANUBiH
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo ANUBiH
0 30.01.2024 15:17
IFIMES ANUBiH Mirko Pejanović
0 09.11.2023 21:17
Berislav Topić ANUBiH komemoracija
0 11.09.2023 14:58
Refik Lendo ANUBiH Kenan Arnautović
0 02.06.2023 18:26