videoprilog Admira Pripoljca (Federacija danas)

Sastanak predstavnika sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona i Republike Srpske

U situaciji političkih nesuglasica i narušenih odnosa, među običnim ljudima i radnicima ne postoje nikakve barijere, jer ključni problemi su im zajednički - jedina radnička briga je kako preživjeti od plate do plate, a novu priliku i perspektivu ne tražiti van granica Bosne i Hercegovine. Upravo su o tome, ali i drugim problemima radnika, danas u Zenici razgovorali predstavnici sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona i Republike Srpske, koji imaju uspostavljenu višegodišnju saradnju.

Sindikalna borba za radnička prava nema alternativu. Upravo će se pod tim geslom ujediniti sindikati metalaca Zeničko-dobojskog kantona i Republike Srpske. Alarmantni su navodi sindikalaca da je, tragajući za bolje plaćenim i cijenjenim poslom, od 2015. do 2020. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo skoro pola miliona radnika.

„Mi ćemo se i dalje boriti svim raspoloživim sredstvima ne protiv poslodavaca - nego protiv nakaradnih poslodavaca, koji radnika vidi kao broj na toj rashodovnoj strani, kao trošak“, poručuje Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK-a.

Realni sektor kao okosnica privrede svake države nije ostao imun na problem odliva kadrova. Nekada je realni sektor u oblasti metalske industrije upošljavao 250.000 dok je sada taj broj drastično manji - 15.000 u Federaciji i 10.000 u Republici Srpskoj.

„Došlo je do smanjenja radnika u realnom sektoru iz znamo svih poznatih razloga - poslodavci koji rade na našem prostoru maksimalno iskorištavaju radnika. Nekada što su radila 2-3 radnika - sada to radi 1“, tvrdi Dario Antonić, predsjednik Sindikalne organizacije Arcelor Mittala Prijedor.

Nastojanja sindikalaca su da plaće uposlenih u realnom sektoru treba povećati najmanje za 10 posto, ma koliko je procijenjena trenutna globalna inflacija.

„Napravit ćemo mi jedan zaključak koji ćemo zajednički uputitit poslodavcu i institucijama vlasti, koji trebaju uraditi nešto pogotovo kad je u pitanju drastična inflacija. Bojim se da će to potrajati cijelu godinu, kao i situacija sa ukrajinom“, kaže Zuhdija Kapetanović, predsjednik Sindikata radnika Arcelor Mittala Zenica.

Prosjećna plaća radnika u realnom sektoru je ispod 1.100 maraka, a ništa bolje nije ni u metalskom i rudarskom sektoru. No, to nije prava slika materijalnog položaja, radnici i dalje brinu kako preživjeti od plaće do plaće.

„I dalje te plaće nisu dovoljne za pokrivanje potrošačke korpe. Ako i dalje ne bude sluha i ako i dalje bude jednoumlja, bojim se da ćemo doći do zida“ navodi Saša Kukolj, predsjednik Konfederacije sindikata metalaca i rudara RS-a.

Stoga, sindikalci poručuju - imperativ je razgovarati sa radnicima i popravljati njihov materijalni status.

federalna.ba

Radnici
Amnesty International odšteta Radnici Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022.
0 19.05.2022 11:52
Radnici zapošljavanje Građevinarstvo
0 17.04.2022 22:14
uvezivanje staža Radnici rudnici uglja Koncerna EP
0 07.04.2022 14:39