Prezentirana Analiza o nenamjenskom trošenju javnih sredstava za povratnike

Prezentirana Analiza o nenamjenskom trošenju javnih sredstava za povratnike

U susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcije koji se obilježava 9. decembra, Unija za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI) danas je upriličila prezentaciju dokumenta “Analiza utroška javnih sredstava namjenjenih povratnicima”, koja je obuhvatila 20 općina u oba bh. entiteta sa fokusom na nenamjensko i netransparentno trošenje javnog novca.

Radi se o dokumentu, koji na 45 strana sa tekstualnim sadržajima, grafičkim i tabelarnim prikazima, foto i video sadržajima prezentira nepravilnosti, loše prakse, zloupotrebe i neefikasnosti u realizacija projekta stambene rekonstrukcije, infrastrukture, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite, sigurnosti, zaštite od mina, zdravstvene zaštite, naknade štete.

- To je prvi put u BiH da se u jednom dokumentu iznose loši primjeri trošenja javnog novca sa svih nivoa vlasti, od državnog preko entitetskih resornih ministarstava, kantona, općina i međunarodnih donacija. Kroz monitoring 20 općina, argumentovano i sa konkretnim primjerima se opservira i prezentira utrošak javnog novca na način koji nije transparentan i namjenski. I kad projekt nije doveden do krajnje namjene, ostaje otvoreno pitanje koliko se nenamjenski novac trošio - istakla je predsjednica UZOPI-a Mirhunisa Zukić.

Uz Analizu trošenja javnih sredstava za povratnike koja je obuhvatila period od 2018. do 2021. urađena je sveobuhvatna Baza podataka o izdvojenim sredstvima za projekte povratka sa praciznim podacima koliko je novca izdvojeno pojedinačno sa svakog nivoa vlasti za 20 općina.

Nezavisni monitoring tim UZOPI-a, sastavljen od 20 monitora, identificirao je primjere netransparentnog trošenja javnog novca, nedovršene infrastrukturne objekte i prakse političkog usmjeravanja novca radi kupovine glasova uoči izbora.

Istaknute su i zloupotrebe položaja od strane donosioca odluka, saopćio je UZOPI.

- Tako je u MZ Crni Lug u Bosanskom Grtahovu asfaltiran seoski put do kuće roditelja bivšeg načelnika Općine. U Drvaru je stambena zgrada sagrađena prije nekoliko godina i nije useljena jer nema kanalizacioni priključak. U Čapljini egzistira kolektivni centar sa bolesnim i starim raseljenim licima, koja 27 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i završetka rata nisu stambeno zbrinuti. U nekoliko sela u Foči, povratnici žive bez struje, a samo su 70 kilometara udaljeni od zgrade Predsjedništva BiH! Ista situacija je u selu Biševići u Rudom, gdje povratnici žive uz svijeću. Tzv. prva faza elektrifikacije kojom je struja urađena do trafo stanice je prije nekoliko godina završena, sa neizvjesnim rokom impelementacije druge faze koja znači priključenje domaćinstava na struju. U Bosanskom Grahovu u MZ Crni Lug je novosagrađena škola koja nije nikad stavljena u funkciju, jer nema učenika. Škola bude otključana samo u vrijeme izbora, jer služi kao glasačko mjesto - navodi se u saopćenju.

U usporedbi za ukupnim sumama novca koje su izdvojene za posmatrane općine, na terenu se malo toga prepoznaje kao funkcionalan i koristan projekt za poboljšanje života povratnika.

Tokom prezentacije Zukić i članovi monitoring tima ukazali su na brojne teškoće s kojima su se susretali u radu, naglasivši kako dokumentacija za sve opredjeljene projekte i monitoring izvještaji resornih ministarstava ne navode nikakve propuste.

Očigledan je disparitet u prikazanim izvještajima o realizaciji projekata sa onim što je stanje na terenu.

Stoga su u Analizi na osnovu svega što je identificirano, dati zaključci sa konkretnim preporukama kako eliminirati loše prakse na dobrobit povratnika.

Monitoring je obuhvatio: Brčko Distrikt, Bosansko Grahovo, Drvar, Goražde, Doboj, Kakanj, Modriča, Rudo, Travnik, Vareš, Čajniče, Čapljinu, Bratunac, Foča, Foča Ustikolinu, Glamoč, Pale, Pelagićevo, Prijedor i Prnjavor. Ove općine i gradovi su odabrani nakon provedenog istraživanja kojim je ustanovljeno da se najviše projekata održivog povratka realizovalo na području tih općina za period 2018 - 2021. godina.

Analiza kao i Baza podataka o utrošku javnih sredstava za povratnike dostupni su na web stranici UZOPI (www.uzopibih.com.ba).

Analiza utroška javnih sredstava koju je uradio UZOPI je finansijski pomognuta od strane USAID-a, a implementirana od strane CCI-a.

federalna.ba/Fena

UZOPI BiH
BiH tenis
0 04.02.2023 17:52
Sandi Dizdarević BiH sigurnosna situacija
0 03.02.2023 17:42
Zoran Tegeltija budžet BiH
0 01.02.2023 14:13
Paul Cronin Eastern Mining BiH investicije
0 30.01.2023 18:16