>>> Obrazovni program

RUSAG BOSANSKI - Bosanski franjevci - 11. epizoda

Lijepa je naša Bosna i Bog je pred nju prosuo sve svoje blagoslove, jer nema toga blaga koje ne krije n...

RUSAG BOSANSKI - Crkva bosanska - 10. epizoda

U srednjovjekovnom svijetu religiji je pridavan ogroman značaj, pa se srednji vijek nazivao vijekom vjere. U o...

RUSAG BOSANSKI - Bosanski vitezovi - deveta epizoda

Vojska je kroz historiju bila jedan od temelja državnog uređenja. Bosna je u srednjem vijeku, posebno za vlada...

RUSAG BOSANSKI - Radivojevići - Vlatkovići osma epizoda

Radivojevići - Jurjevići - Vlatkovići su još jedna poznata porodica Bosanskog kraljevstva. Na historijs...

RUSAG BOSANSKI - Zlatonosovići - sedma epizoda

Zlatonosovići, istaknuti vlastelinski rod neobičnog prezimena, gospodarili su predjelima u sjevernoj Bosni, s...

RUSAG BOSANSKI - Pavlovići - šesta epizoda

Bili su prava gospoda rusaška, i uz Hrvatiniće i Kosače, jedna od najmoćnijih bosanskih plemićkih porod...

RUSAG BOSANSKI - Herceg Stjepan Vukčić Kosača - peta epizoda

Bio je pripadnik čuvene plemićke porodice Kosača i ostavio je dubok trag u prošlosti Rusaga bosanskoga....

RUSAG BOSANSKI - Sandalj Hranić - četvrta epizoda

Ako bismo plemstvo Rusaga  ili Kraljevstva bosanskog posmatrali kao jednu političku piramidu, onda bi se...

RUSAG BOSANSKI - Hrvoje Vukčić Hrvatinić - treća epizoda

Zvali su se Hrvatinići i bili su vodeći plemićki rod bosanske države tokom 14.stoljeća, čiji su se zavičajni p...

RUSAG BOSANSKI - Gospoda rusaška - druga epizoda

U historijskim izvorima, od posljednje decenije 14.stoljeća, za bosansko kraljevstvo se sve česće počinje upot...
Faruk Hadžibegić reprezentacija fudbal nogomet
0 24.03.2023 00:03
Dnevnik 3
0 23.03.2023 23:36
Thor Vidarsson fudbal nogomet reprezentacija
0 23.03.2023 23:31
Dragan Čović Vlada FBiH
0 23.03.2023 22:42
Vijesti u 22 Federalni radio
0 23.03.2023 22:29
Tuzla Centar za demokratiju i aktivno građanstvo
0 23.03.2023 21:50
Dokumentarni četvrtak dijete David Dragičević
0 23.03.2023 21:48