Srednjovjekovna Bosna i Rimska kurija - 2.dio - četrnaesta epizoda

U odnosima između srednjovjekovne Bosne i Rimske kurije najvećim dijelom je vladao antiheretički diskurs koji neće potpuno nestati ni onda kada u prvi plan dođe zajednički interes zaustavljanja daljeg širenja Osmanskog carstva u Evropi. Rezultat te „svete“ retorike biće potpuni raskid službenih veza Bosne sa papinstvom, višestoljetno hijerarhijsko odsustvo katoličke crkve na bosanskom prostoru, ali i direktan razvoj Crkve bosanske koja je zauzela mjesto izmještene Bosanske biskupije.

Također, indikativno je da u narednih sedamdeset godina jedva da ima spomena Bosne na papinskom dvoru, sve do dolaska franjevaca u Bosnu.

Interesantno je da Rimska kurija nikad nije pokušala, a to je bio ključni faktor kristijanizacije brojnih prostora, da ostvari bližu saradnju sa vrhom tadašnjeg bosanskog društva. Taj pretežno hladni odnos Bosne sa Rimskoj kurijom čini se zaista neobičnim, jer govorimo o državi Bosni koja je egzistirala samo 500 kilometara zračne udaljenosti od Rima, od centra zapadnog kršćanstva.

O percepciji Bosne na Rimskoj kuriji govori Dženan Dautović, doktor historijskih nauka i kustos Zavičajnog muzeja Travnik.

 

Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

Obrazovni program
Obrazovni program
0 03.10.2023 11:51
Obrazovni program
0 26.09.2023 10:28
Obrazovni program
0 19.09.2023 09:38
Obrazovni program
0 12.09.2023 09:51
Obrazovni program
0 05.09.2023 08:57
Obrazovni program
0 29.08.2023 10:46