Srednjovjekovna Bosna i Osmansko carstvo - prvi dio - 17. epizoda

Tema epizode pred nama, Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo, vrlo je zahtjevna, ali i značajna za Bosnu i Hercegovinu, posebno po posljedicama koje su dogadjaji toga vremena ostavili, a koje se osjete i danas. Od prvih upada akindžija 1386 pa sve do 1878, bosanskohercego

vačka historija je bila direktno vezana za Osmansko carstvo.

Višestoljetna vladavina dovela je do snažnog prisustva osmanskog vjerskog, kulturnog i političkog naslijedja.čiji se značaj i uloga različito interpretiraju u okvirima važećih etnonacionalnih podjela u BiH.

U kontekstu modernog razumijevanja prošlosti, sasvim je jasno da percepcija historijske uloge Turaka na razvoj i transformaciju Balkanskog poluotoka  predstavlja izuzetno aktuelnu, slojevitu, a moglo bi se reći i problematičnu temu u našoj savremenoj političkoj kulturi,smatra profesor Emir Filipović.

Pitanja poput osmanske ekspanzije i njenih posljedica,  kod  šire javnosti još uvijek izazivaju duboka osjećanja, strast i zanos, što znači da im treba prilaziti pažljivo. Činjenica da se jezik i terminologija historijskih izvora nisu uvijek razumijevali u smislu vremena u kojem su nastali, doveli su do neutemeljenih poistovjećivanja srednjovjekovnih i modernih pojmova, što je znatno otežavalo ispravno shvatanje historijskih procesa.

 

Kroz ovu epizodi vodi nas Emina Mostić, magistrica historije sa Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu.

 

Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

Obrazovni program
Obrazovni program
0 26.09.2023 10:28
Obrazovni program
0 19.09.2023 09:38
Obrazovni program
0 12.09.2023 09:51
Obrazovni program
0 05.09.2023 08:57
Obrazovni program
0 29.08.2023 10:46
Obrazovni program
0 22.08.2023 09:58