Srednjovjekovna Bosna i Ugarska – drugi dio - jedanaesta epizoda

Jedna od ključnih tema bosanskog srednjovjekovlja su bosansko-ugarski odnosi, a posebno poglavlje predstavlja ideološki rat koji će buknuti izmedju dvije zemlje i dovesti do toga da će bosanski vladari i stanovnici  biti izloženi jakoj ideološkoj, ali i vojnoj mašineriji, pokrenutoj od strane Ugarske. Kampanja prikazivanja Bosne kao heretičke zemlje, dešavala se izmedju 12. I 15. stoljeća, a biće snažno podržana od Rimske kurije, današnjeg Vatikana .

Prava neuralgična tačka u odnosima na relaciji Bosna - Ugarska nastala je sa izmještanjem Bosanske katoličke biskupije u Djakovo, današnju Slavoniju, na teritoriji pod  ugarskom ingerencijom.

U tom vakumu koji je nastao izmještanjem, pojaviće se Crkva bosanska, koja nije pripadala ni Istoku, ni Zapadu. Nasuprot vjere bosanske,stajala je Rimska kurija koja će ovu crkvu proglasiti heretičkom.

Bosna će se oduprijeti toj latinsko_katoličkoj globalizaciji, a nastojanja Kurije i Ugarske da se Bosanci, Bošnjani vrate medjunarodnom katolicizmu, doživjeće neuspjeh.

Kroz drugi nastavak priče o odnosima izmedju srednjovjekovne Bosne i Ugarske vodi nas Nedim Rabić, doktor historijskih nauka sa Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

Obrazovni program
Obrazovni program
0 17.10.2023 12:14
Obrazovni program
0 03.10.2023 11:51
Obrazovni program
0 26.09.2023 10:28
Obrazovni program
0 19.09.2023 09:38
Obrazovni program
0 12.09.2023 09:51
Obrazovni program
0 05.09.2023 08:57