Vlada FBiH usvojila naredbe i preporuke Kriznog stožera
(Izvor: Fena/Emanuel Soča)

Vlada FBiH usvojila naredbe i preporuke Kriznog stožera

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji covid-19 u Federaciji BiH na dan 22. 2. 2021. godine, s predloženima naredbama i preporukama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

U informaciji je navedeno da, na razini Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 84,65 slučajeva na 100.000 stanovnika i povećana je u odnosu na prethodnu. U posljednjih sedam dana, najviša incidenca zabilježena je u Sarajevskom kantonu i iznosi 301,07, te Hercegovačko-neretvanskom (58,53) i Tuzlanskom kantonu (51,73).

Usvojenim zaključcima je dozvoljeno vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 26. 2. 2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju covid-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a zbog razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi Federacije BiH dostavi njihov prijedlog.

Ovaj stožer zadužen je i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8. 1. 2021. godine, Vlada FBiH izvijestit će Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba

Vlada FBiH mjere kantoni