Vijeće ministara BiH - Za zbrinjavanje otpada u Mostaru zajam u vrijednosti pet miliona eura
(Izvor: Fena)

Vijeće ministara BiH - Za zbrinjavanje otpada u Mostaru zajam u vrijednosti pet miliona eura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 5 miliona eura.

Taj projekat usko je povezan sa još dva projekta usmjerena na adekvatno  zbrinjavanje otpada u gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada.

Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistača procjednih voda s deponije.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji korisnik će biti Grad Mostar, s rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grejs perioda.

Realizacija tog projekta od životnog značaja je za grad Mostar i lokalnu zajednicu, posebno za naselje Vrapčići.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon okončanih pregovora Savjetu ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu za Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara BiH zbrinjavanje otpada
Vijeće ministara BiH Nacrt budžeta
0 06.06.2022 13:35
izbori Vijeće ministara BiH Federalni radio
0 02.06.2022 18:23
CIK BiH izbori Vijeće ministara BiH proračun budžet
0 02.06.2022 17:33
Vijeće ministara BiH CIK BiH SIP BiH proračun budžet izbori
0 01.06.2022 19:54
Federalni radio budžet proračun Vijeće ministara BiH
0 01.06.2022 18:08
Vijeće ministara BiH Nacrt budžeta
0 01.06.2022 11:11