Uspostava institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH uspješna priča koja daje rezultate
(Izvor: Fena/PSBiH)

Uspostava institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH uspješna priča koja daje rezultate

Članovi rukovodstva Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine razgovarali su na sastanku sa povjerenicom za odbrambena pitanja Bundestaga Savezne Republike Njemačke Evom Högl, koja se nalazi u zvaničnoj posjeti BiH, o značaju uloge institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović i njegovi zamjenici Marina Pendeš i Radovan Kovačević, parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, zamjenik ambasadora Njemačke u BiH Bernhard Abels i vojni ataše Njemačke u BiH pukovnik Franz Josef Nolte, izrazili su zadovoljstvo bliskom saradnjom koju parlamenti dvije države imaju u oblasti demokratskog nadzora nad oružanim snagama.

Također su izrazili zahvalnost Njemačkoj na dugogodišnjom podršci Bosni i Hercegovini u oblasti odbrane i sigurnosti.

Istaknuta je značajna uloga povjerenika za odbrambena pitanja Bundestaga Njemačke u uspostavljanju institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, koja punih 15 godina uspješno radi posao zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH).

S tim u vezi, istaknuta je kvalitetna saradnja parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, koja, kako je rečeno, predstavlja uspješnu priču koja daje rezultate.

Članovi rukovodstva Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH upoznali povjerenicu Evu Högl i sa nadležnostima i radom Zajedničke komisije, ističući poseban doprinos u procesu transparentnog i zakonitog procesa uništavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava.

Poseban doprinos je dat i u rješavanju aktuelnih problema u procesu nabavki, transparentnosti u vođenju personala, unapređenju sistema pomoći civilnom stanovništvu tokom elementarnih nepogoda i u kriznim situacijama, te efikasnijem sistemu vojnog deminiranja, kao i u nizu drugih pitanja, poput terenskih posjeta komandama i jedinicama OSBiH tokom kojih se stiče prava slika stanja na terenu.

Istaknuto je da je reforma odbrambenog sistema jedna od najbolje provedenih reformi u BiH, te ocijenjeno da je situacija u BiH stabilna sa stanovišta bezbjednosti. Naglašena je i podrška koju pripadnici EUFOR-a imaju u svim dijelovima BiH, kao i kod svih ključnih političkih faktora u BiH.

Izražavajući zadovoljstvo nivoom saradnje i razmjene iskustava u oblasti parlamentarnog nadzora u sektoru odbrane i sigurnosti, Eva Högl posebno je pohvalila činjenicu da institucija parlamentarnog vojnog povjerenika BiH ima punu podršku institucija BiH.

Također je naglasila značaj očuvanja nezavisnosti parlamentarnog vojnog povjerenika u donošenju odluka i davanju preporuka, što je, kako je kazala, naglašeno i na odvojenom sastanku kojeg je imala sa parlamentarnim vojnim povjerenikom BiH Boškom Šiljegovićem.

Högl je izrazila uvjerenje da će SR Njemačka nastaviti da pruža podršku BiH i njenim oružanim snagama, kao i da će međuparlamentarna saradnja na planu nadzora u oblastima odbrane i bezbjednosti biti još bolja i sadržajnija.

S tim u vezi, povjerenica Högl zaželjela je dalji uspješan rad Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH i parlamentarnom vojnom povjereniku BiH, kao i uspjeh BiH u procesu evropskih integracija i pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, saopćeno je iz PSBiH.

federalna.ba/Fena

PSBiH