videoprilog Muhameda Čabrića (Federacija danas)

Treći javni poziv Gradske razvojne agencije Doboj i Udruženja trenera CEFE u BiH

Na treći javni poziv Gradske razvojne agencije Doboj i Udruženja trenera CEFE u BiH, kroz program poduzetničke podrške, od 15 prijavljenih finansijski su podržana dva nedavno pokrenuta biznisa. Cilj je ohrabriti i pospješiti razvoj novih poduzetničkih projekata. Do sada je na ovaj način podržano šest biznisa sa isto toliko novih radnih mjesta.

federalna.ba

Doboj
cesta put Tuzlanski kanton TK Tuzla Lukavac Doboj
0 28.01.2023 23:18
Doboj zaštita od poplava poplave poplava
0 16.01.2023 17:39
povratnici podjela paketića paketići Doboj
0 30.12.2022 18:49
Šumsko gazdinstvo Doboj Doboj
0 20.12.2022 19:34
Doboj Omladinska banka Fondacija Mozaik
0 17.12.2022 12:48