videoprilog Admira Pripoljca (Federacija danas)

Sportska dvorana u Zavidovićima nije renovirana decenijama, sporna nadležnost

Zavidovići, lokalna zajednica koja je poznata, prije svega, po posrnulom industrijskom gigantu Krivaji, odnedavno je stekla status grada. Za građane to neće biti suštinska promjena ukoliko im se ne poprave uslovi neophodni za svakodnevni život. Jedna od bolnih tačaka je već godinama i sportska dvorana koju Zavidovićani silno žele vidjeti u novom izdanju, za šta je, pak, prepreka kompliciran administrativni aparat i preklapanje nadležnosti. 

federalna.ba

Zavidovići
Zavidovići Rijeke BiH- Budi promjena akcija čišćenja
0 27.04.2023 19:41
ZDK drvoprerađivači Maglaj Zavidovići Tešanj
0 29.11.2022 18:44
Zavidovići stanovi socijalno osjetljive kategorije
0 25.11.2022 11:51
Rukometni klub Krivaja Zavidovići
0 17.09.2022 21:38
Vlada ZDK Vlada Zeničko - dobojskog kantona Zavidovići
0 15.09.2022 17:29