Pripremno ročište u disciplinskom predmetu protiv glavne tužiteljice Tužilaštva KS-a Sabine Sarajlija

Pripremno ročište u disciplinskom predmetu protiv glavne tužiteljice Tužilaštva KS-a Sabine Sarajlija

Pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH održano je pripremno ročište u disciplinskom predmetu protiv Sabine Sarajlija, glavne tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Prema proceduri, predočeni su materijali koji će biti upotrijebljeni kao dokazni materijal, spiskovi svjedoka i vještaka koji će biti uključeni u predmet. Nadležna komisija odredila je datum glavne rasprave za 7. i 8. decembar.

Podsjećamo da je Ured disciplinskog tužioca podnio disciplinsku tužbu protiv tužiteljjice Sarajlija 13. jula zbog nemara u vršenju službene dužnosti.

federalna.ba

Sabina Sarajlija VSTV BiH