Predstavnički dom PSBiH odbio prijedlog dopuna Krivičnog zakona BiH
(Izvor: Fena)

Predstavnički dom PSBiH odbio prijedlog dopuna Krivičnog zakona BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je danas Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji su predložili poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Naime, poslanici su danas na sjednici prihvatili izvještaj Ustavnopravne komisije koja je po drugi put dostavila negativno mišljenje o predloženom zakonu, što po Poslovniku Predstavničkog doma znači da se zakon smatra odbijenim.  

Predložena dopuna zakona predviđala je da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Također, bilo je definirano da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prijenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago, je zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje.

Predloženi zakon predviđa da se uravnoteže plate budžetskim korisnicima.

Zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, vraćeno je Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH da ga ponovno razmotri i sačini novi izvještaj.

Naime, poslanici danas nisu prihvatili negativno mišljenje Zajedničke komisije o predloženom zakonu.   

Poslanici nisu prihvatili Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u BiH u skladu s evropskim standardima, čiji su predlagači poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević-Dizdarević i Denis Zvizdić.

U drugom krugu glasanja, nije data saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Poslanici su, u drugom krugu glasanja, usvojili zaključak poslanika Šerifa Špage povodom rasprave o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu.

Predstavnički dom je, između ostalog, usvojio Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu, te dao saglasnost za ratifikaciji nekoliko sporazuma, ugovora i protokola.

federalna.ba/Fena

PSBiH Predstavnički dom
Komisija za izbor i imenovanja Zastupnički dom FBiH Zastupnički dom Predstavnički dom Predstavnički dom FBiH Parlament FBiH
0 28.09.2023 20:33
Zastupnički dom Zastupnički dom FBiH Predstavnički dom FBiH Predstavnički dom
0 27.09.2023 22:53
Predstavnički dom Predstavnički dom FBiH Zastupnički dom Zastupnički dom FBiH
0 27.09.2023 21:51
Predstavnički dom Zastupnički dom FBiH Zastupnički dom Predstavnički dom FBiH
0 27.09.2023 21:20
Zastupnički dom Zastupnički dom FBiH Predstavnički dom Predstavnički dom FBiH
0 27.09.2023 19:22
Zastupnički dom Zastupnički dom FBiH Predstavnički dom Predstavnički dom FBiH
0 27.09.2023 17:42