“Porodični magazin” uz hor “Lege Artis“ Tuzla - muzika za dušu Univerzuma i krila umu…

Urednica i voditeljica emisije Aida Hadžiabdić

U našoj nutrini je želja – želja za pripadanjem sebi, nekome ili nečemu. Potreba povezivanja, preplitanja sa drugima, duboko ukorijenjena u našem biću, ali upravo ta želja zahtijeva djelovanje. Kako se povezati, kako preplitati svoje životne niti sa onima koje susrećemo i poželimo biti dijelom njihovih proputovanja... Potrebna svjetlost koja će obasjati te životne staze je ljubav, ta bezvremena luč koja uz mudro slovo navodi kako je ljubav velikodušna, dobrostiva ljubav, ne zavidi, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi, raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi... A ljubav porodice nije tek krv, kazat će mudro slovo, već ljubav koja nas oplemenjuje i kojom oplemenjujemo sebe ali i druge. 

I danas u “Porodičnom magazinu” Radija FBiH o porodici, o ljubavi, o pripadanju, o povezivanju, o preplitanju, o tim potrebnim nitima koje tka muzika. Znale su to i Zeuzove kćeri, muze, zaštitnice umjetnosti, znale su to pjevajući i plešući, ljubeći ispisana slova, kćeri nadahnuća, stvarajući muziku kojom prst Univerzuma dirigira, darujući nam devet muza i njihovih devet svjetova, uz slovo drevne Grčke da čovjeku dostojna hvale, muze brane umrijeti. Prati nas, uz Kaliopu, Klio, Erato, Euterpu, Melpomenu, Polihimniju, Taliju, Uraniju i Terpsihora, muza plesa i horskog pjevanja koja čuva ljubav članica i članova Mješovitog hora „Lege Artis“ koji stvara u Tuzli, uz naše goste, magistra muzičkih umjetnosti iz oblasti dirigovanja i dirigenta hora “Lege Artis“ Tuzla maestra Jasmina Hasića ali i sekretara hora i pjevača Draženka Čivčića.

“Muzika daje dušu Univerzumu, krila umu, let do mašte i život svemu…”
Platon

“Porodični magazin”, utorkom od 10 do 11, repriza od 18 do 19 sati.