Opštinski sud utvrdio nezakonitost 'Štrajka upozorenja' u osnovnim školama u KS-u

Opštinski sud utvrdio nezakonitost 'Štrajka upozorenja' u osnovnim školama u KS-u

Opštinski sud u Sarajevu danas je donio presudu po kojoj je utvrđeno da je "Štrajk upozorenja" proveden u osnovnim školama, u organizaciji Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo, nezakonit. 

Nakon što Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo nije zaprimilo Odluku o štrajku upozorenja, koji je organizovao Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo, već je neformalnim putem dobilo odluku o štrajku upozorenja, Ministarstvo je putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo pitanje pred nadležnim sudom o zakonitosti štrajka, kako bi se zaštitila prava djece na odgoj, obrazovanje i sigurnost, te kako bi se osigurala vladavina prava i spriječila samovolja i anarhističko ponašanje vođe sindikata.    

- Opštinski sud u Sarajevu je, cijeneći potrebu hitnog postupanja uslovljenog rokom za donošenje presude iz člana 12. Zakona o štrajku (Službene novine Federacije BiH, broj 14/00), tužbu poslao tuženom na odgovor, te je zakazao ročište za glavnu raspravu na kojoj je utvrđeno da nisu ispunjeni formalni uslovi za organizovanje "Štrajka upozorenja" propisani Zakonom o štrajku.

Iz obrazloženja presude suda proizilazi da Sindikat nije ispoštovao nijedan od formalnih uslova za održavanje štrajka koji su Zakonom o štrajku propisani.

Sud nije imao potrebu ulaziti u zakonitost i dopuštenost razloga zbog kojih je Sindikat štrajkovao, jer je nepoštivanje formalnih uslova Zakona o štrajku dovelo do odluke suda u korist Kantona Sarajevo - Ministarstva za odgoj i obrazovanje. 

Identičan nezakonit štrajk je organiziran i proveden u februaru mjesecu tekuće godine. Tada Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo nije podnijelo tužbu nadležnom sudu, što je ohrabrilo Sindikat da to ponovi. 

Djeca ne mogu i ne smiju biti žrtve manipulacije odraslih, kako je navedeno u Konvenciji o pravima djeteta, koja je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, što se ovom presudom i potvrđuje - navodi se u saopćenju iz Press službe KS.  

Nakon pravosnažnosti ove presude, Ministarstvo će pokrenuti postupke prekršajne i krivične odgovornosti protiv lica koja su nezakonito organizovala štrajk.

federalna.ba/Fena

Općinski sud u Sarajevu štrajk upozorenja SSOOiO
Kanton Sarajevo Federacija BiH sudska taksa Općinski sud u Sarajevu
0 10.05.2024 12:07
Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije štrajk upozorenja
0 16.04.2024 14:38
Dom zdravlja Foča štrajk upozorenja
0 11.03.2024 13:33
Posavski kanton štrajk upozorenja kolektivni ugovor radnici u zdravstvu
0 05.02.2024 20:00
Lufthansa štrajk upozorenja plate
0 05.02.2024 10:21