Otvoreni studio: Prvi maj i radnička prava

Urednica: Velida Kulenović

 

U ovom izdanju Otvorenog studija, uoči 1. maja, Praznika rada, govorimo o radničkim temama. U fokusu su zahtjevi Sindikata metalaca za potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, ali i donošenje zakona o minimalnoj plati kao i seta fiskalnih zakona. O ovim temama govore Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, i Rašid Fetić, predsjednik Sindikata „ArcelorMittala“ Zenica , a poslušaćemo i razgovor sa  Selvedinom Šatorovićem, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

 

Sindikat metalaca Federacije odlučio se na protestnu šetnju 1. maja u Sarajevu. Šta vas je nagnalo na ovaj korak, gospodine Mujkanoviću?

Sindikat metalaca je krajem septembra prošle godine uputio zahtjev Udruženju poslodavaca Federacije BiH za otpočinjanje pregovora o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora, gdje je temeljni zahtjev povećanje cijene satnice sa 4,40 na 5,68 KM. Radnici rade po ovoj satnici godinu i po dana, a svjedoci smo da je sve poskupilo u proteklom periodu. Znači, radnici sa povećanjem realno manje zarađuju, jer to povećanje 'jedu' poskupljenja. Udruženje poslodavaca je na sjednici donijelo odluku da ne postoje uslovi za početak pregovora za izmjenu Kolektivnog ugovora i mi smo donijeli odluku kojom želimo izraziti protest zbog te činjenice. Mi smo odlučili da protestnu prvomajsku šetnju organiziramo sami, iako smo pozvali druge industrijske granske  sindikate da nam se pridruže. Naš drugi zahjtev je upućen Vladi Federacije i Parlamentu Federacije, a odnosi se na donošenje zakona o minimalnoj plati i seta fiskalnih zakona koji bi umanjili opterećenje plata radnika. Treba pomenuti da je prosječna plata u prerađivačkom sektoru, u koji spada i oblast metala, oko 970 KM. Mi u Federaciji, prema podacima Porezne uprave, danas imamo oko 260 hiljada radnika sa platom manjom od hiljadu KM, tako da je taj zahtjev osnovan i opravdan. Mi ćemo na tom insistirati, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je aktuelna vlast u svom izbornom programu postavila jedan od ciljeva donošenje zakona o minimalnoj plati“, kaže Mujkanović.

 

Zaposleni u metalskom sektoru u Federaciji ostvaruju prava na plate i dodatke u skladu sa važećim kolektivnim ugovorom, a Udruženje poslodavaca tražilo je rasterećenje privrede.

Sve ono što je poskupilo poslodavcima, poskupilo je i radnicima. Jedna radnička porodica, u kojoj je jedan zaposlen i prima prosječnu platu u Federaciji, imajući u vidu troškove potrošačke korpe, u protekle četiri godine ostvarila je gubitak od 65 hiljada KM. Drugim riječima, za toliko je veći iznos potrošačke korpe od prosječne plate u Federaciji. Niko ne pita radnike kako oni pokrivaju svoj minus. Drugim riječima, imate poslodavce koji se žale, a koji su u protekle četiri godine ostvarili profit od 17 milijardi KM na račun jeftine radne snage“, navodi Mujkanović.

 

Oko 9.000 radnika radi u metalskom sektoru u ZDK, a polovinu ih zastupa Sindikat. Kraj godine bio je u znaku generalnog štrajka uposlenika kompanije „ArcelorMittal“ Zenica, koja je član Sindikata metalaca. Iako je Uprava kompanije učinila određene ustupke, cijena satnice nije povećana. Potpisan je pojedinačni kolektivni ugovor.

Povećanjem cijene satnice, koja se sada traži, bila bi veća plata, mi smo dobili veću cijenu toplog obroka i radnicima je isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.520 KM i to je bio neki maksimum. Početak godine u znaku je zatvaranja Koksare. Za mene jako emotivno je sve bilo, bio sam na otvaranju Koksare 2. aprila 2008. gdje sam proveo 16 godina rada. Za oko 200 radnika izdata su rješenja za korištenje godišnjih odmora do 15. maja, a nakon toga će biti raspoređeni u nove radne pogone“, kaže Fetić.

 

„Savez samostalnih sindikata podržava zahtjeve Sindikata metalaca i očekujemo od Udruženja poslodavac da ozbiljno shvate protestnu šetnju i zahtjeve. Očekujemo da poslodavci iskažu dobru volju za dijalog u kojem će poslodavci pokazati da žele kvalitetno obučenu radnu snagu koja će nastaviti da donosi profit njihovim preduzećima, da puni budžete i iluzorno je da su došli u poziciju da protestnom šetnjom traže svoja prava. Očekujem da će doći vrlo brzo rezultati zahtjeva. Grupaciji poslodavaca je omogućeno više nego što nosi set fisklanih zakona. Vlada Federacije je omogućila da poslodavci mogu isplatiti 2.520 KM ili 420 KM mjesečno neoporezive pomoći. Prema našim informacijama, mali broj poslodavaca se odlučio na tu mogućnost. Prema našim informacijama, očekujemo da bi se ova praksa mogla nastaviti do donošenja seta fisklanih zakona“, kaže Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

 

Važeći Kolektivni ugovor za oblast metalskog sektora definiše  najnižu satnicu u iznosu od 4,40 KM što je 774,40 KM mjesečno.

Otvoreni studio
Otvoreni studio Srebrenica Rezolucija o genocidu u Srebrenici rezolucija o Srebrenici
0 23.05.2024 18:48
Admir Čavalić Adis Kečo Šerif Isović Otvoreni studio
0 18.05.2024 12:51
Otvoreni studio
0 25.04.2024 17:13
Otvoreni studio Federalni radio Radio Federacije BiH prosvjetni radnici štrajk prosvjetnih radnika
0 25.04.2024 11:35