videoprilog Nađe Ridžić (Federacija danas)

Općinsko vijeće Travnik donijelo odluku o uvjetima i načinu isporuke toplotne energije

Nakon gotovo devet godina, vijećnici u Općinskom vijeću Travnik donijeli su odluku o uvjetima i načinu isporuke toplotne energije. Tako je načinjen prvi korak u mogućnosti odlučivanja o cijeni grijanja, koja je trenutno među najvišima u Bosni i Hercegovini. Primjera radi, za stan od pedesetak kvadratnih metara Travničani dvanaest mjeseci plaćaju po 107 maraka, dok se grijanje stana iste kvadrature u Bugojnu plaća 150 maraka, ali samo 6 mjeseci u godini.

„Ovo praktično znači da smo uveli dio reda u nered koji je egzistirao u ovom gradu od 2013. godine“, kazao je SDP-ov vijećnik Siniša Dukić.

Ovako donošenje dokumenata, koji će omogućiti učešće Općine u odlučivanju o uvjetima i načinu isporuke toplotne energije, a u konačnici i u formiranju cijena, na najjednostavniji način objašnjava jedan od vijećnika. Cijenu njihovog nepostojanja, što su uzrokovali prije svega politički interesi, najčešće su plaćali građani.

„To je ostavilo prostor distributeru da na neki način sam formira cijene i da nema kontrole nad njegovim poslovanjem, odnosno nad njegovim cjenikom usluga“, ističe HDZ-ov vijećnik Niko Grganović.

Nakon Sporazuma, za čije je potpisivanje sa distributerom ovlašten prvi čovjek Općine, slijede novi koraci, koji bi u konačnici trebali biti bolji za korisnike daljinskog grijanja - i to ne samo kvalitetom.

„Poslije toga je taj tarifni pravilnik koji treba fiksira i jasno da svima bude ko tu predlaže cijene, ko ih odobrava, na koji način se dešava promjena cijene - jer je, ustvari, bila najkontroverznija tema proteklih godina“, pojašnjava načelnik Općine Travnik Kenan Dautović (SDA).

Grganović se nada da će se ovim konačno pomaknuti sa mrtve tačke ono što je trebalo biti urađeno prije - i da će imati i kvalitetno i ekonomski isplativo grijanje.

Dukić dodaje kako će građanima Travnika donijeti cijenu koja će se moći upoređivati sa cijenama u gradovima kao što su Sarajevo, Zenica ili Bugojno.

No, uz činjenicu da su se međusobni odnosi počeli konačno rješavati, sudeći prema dosadašnjem iskustvu, nerealno je očekivati da građani u skorije vrijeme, barem kada je u pitanju cijena, osjete dobrobit donesenih odluka.

federalna.ba

Travnik grijanje
Toplotni udar vrućine Travnik JU Dom zdravlja Travnik
0 05.08.2022 19:54
Dani dijaspore Travnik Jadranka Winbow
0 04.08.2022 21:44
dijaspora Travnik BiH Dani dijaspore
0 03.08.2022 17:53
Travnik Dani dijaspore
0 01.08.2022 19:20
Plava voda vodovod Zenica Travnik
0 29.07.2022 17:37