Odobreno novo kreditno zaduženje za Koridor 5c vrijedno 300 miliona eura
(Izvor: Fena)

Odobreno novo kreditno zaduženje za Koridor 5c vrijedno 300 miliona eura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu za upravljanje čvrstim otpadom Mostar između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan pet miliona eura.

Ovaj projekat usko je povezan sa još dva projekta usmjerena na adekvatno zbrinjavanje otpada u gradu Mostaru u korist svih stanovnika grada.

Sredstva su namijenjena provođenju Plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistača procjednih voda s deponije.

Zajam je alociran na Federaciju BiH, a krajnji korisnik će biti Grad Mostar, s rokom otplate od 15 godina, uz tri godine grejs perioda.

Realizacija ovog projekta od životnog značaja je za grad Mostar i lokalnu zajednicu, posebno za naselje Vrapčići.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon okončanih pregovora Savjetu ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu za Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH usvojio je i inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Savjeta Evrope za finansiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru.

Radi se o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope vrijednom 12 miliona eura, a izgradnjom kulturno-sportskog centra stanovnici ovog grada, ali i Hercegovine, trebali bi dobiti salu u kojoj mogu zadovoljiti svoje potrebe u oblasti kulture i sporta. Projekat će biti finansiran iz različitih izvora finansiranja.

Opravdanost ovog projekta je višestruka, kako društvena i privredna, tako i zdravstvena kulturološka, obrazovna, promotivna kako za investitora tako i društvo i region u cjelini.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeće ministara BiH nacrt kreditnog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Vijeće ministara BiH, usvojio je inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) (Koridor 5c, dionica Ovčari - Mostar sjever) u iznosu od 300 miliona eura.

Projekat podrazumijeva finansiranje izgradnje dionice autoputa od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru 5s, a izgradnja autoputa će biti podijeljena na dionice Ovčari —Mostar sjever i Mostar sjever — Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari - ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj - Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara. Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima, ali i zajmom EBRD-a.

Kredit će biti alociran na Federaciju Bosne i Hercegovine (JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine), s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt ugovora o finansiranju s osnovama za njegovo zaključivanje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, donio je odluku o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Na ovaj način biće osigurano 2,5 miliona KM za finansiranje 50 posto procijenjene vrijednosti projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) – Šćepan Polje (Crna Gora).

Cilj je bolje transportno povezati Sarajevo i Podgoricu i obezbjediti direktne veze između država regiona, što je od izuzetne važnosti za daljnji ekonomski rast i jačanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali i država regiona.

Evidenciju korišćenja finansijskih sredstava i Program posebne namjene vodiće Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, koje će o utrošku sredstava izvještavati Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde, donio je odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2022. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine za period april - juni u ukupnom iznosu 600.000 KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.

federalna.ba/AA
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Koridor Vc
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izvoz šumskih drvnih sortimenata
0 20.09.2022 15:19
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 16.09.2022 22:33
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija Međunarodni monetarni fond Svjetska banka
0 14.09.2022 17:11
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija
0 07.09.2022 21:40
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 05.09.2022 20:24
Koridor Vc Autocesta A1 Autoput A1 Donja Gračanica Zenica
0 02.09.2022 17:32