Vijeće ministara BiH danas o Strategiji integriranog upravljanja granicom
(Izvor: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas o Strategiji integriranog upravljanja granicom

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog strategije i akcijskog plana provođenja Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2024 - 2029. godine.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog aneksa Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane (Dobojski sporazum).

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o uspostavi Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH.

Ministri bi trebali razmatrati i Nacrt osnova za zaključivanje Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i BiH o pridruživanju Bosne i Hercegovine Programu EU4Heallth.

Informacija o implementaciji "Perspektiva" programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji "Preventiva" projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH u 2023. godini jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, predviđeno je razmatranje i Informacije o perspektivama za BiH 2024 - 2026. godine, kao i novog teksta Prijedloga Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2024 - 2026. godine.

federalna.ba/Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 20.05.2024 15:59
VSTV BiH zakon Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 17.05.2024 12:54
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vijeće ministara BiH Vijeće ministara
0 13.05.2024 17:02
Nacrt budžeta budžet BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 10.05.2024 20:58
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Republika Hrvatska Evropski parlament
0 10.05.2024 17:09