videoprilog Brankice Smiljanić (Federacija danas)

Nasilje nad djecom u porastu, neophodne izmjene zakona

Nasilje nad djecom je u porastu. Pandemija korona virusa je samo dodatno uticala da prijave budu veće, ne samo u našoj državi nego u cijelom svijetu. Upravo iz tog razloga i sam zakon se treba mijenjati ili dopuniti.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa da je svako dijete žrtva nasilja, čak i onda kad ono nije direktno usmjereno prema njemu. 

„Na SOS liniju nam se više puta javljala djeca koja prijavljuju nasilje nad svojim majkama. Djeca u zavisnosti od uzrasta vrlo često nisu u stanju ni da prepoznaju sve vidove nasilja kojima su izložene njihove majke. Međutim, to su bila djeca tinejdžerskog uzrasta koji su prijavljivali nasilje“, navodi Jasna Markotić, socijalna radnica u Sigurnoj kući u Banjoj Luci.

Prijava nasilja tri puta je veća u odnosu na prošlu godinu, navode iz savjetodavne linije za pomoć djeci, što nam pokazuje da su mnoga djeca spremna o tome i da pričaju.

„U toku prošle godine imali smo 6 prijava nasilja, dok ove godine broj prijava iznosi 22. Povećao se i sam broj poziva prema Plavom telefonu. Ove godine smo zaprimili preko 8.000 poziva i imali smo preko 700 javljanja putem našeg chat savjetovanja. Upravo zlostavljanje i zanemarivanje su jedne od čestih tema zbog kojih nam se djeca javljaju“, kaže Maja Kovačević, koordinatorica Plavog telefona.

Zabrinjavajući statistički podaci zahtijevaju jedno sistemsko rješenje, a to se može postići samo ako su svi subjekti institucija u to uključeni.

„Prije svega ja mislim da će biti donošenje novog ili izmjene Porodičnog zakona, edukacija djece i roditelja, nadzor u primjeni protokola o postupanju slučaja nasilja zlostavljanja i zanemarivanja... I, naravno, naš izvještaj i preporuka koju uputimo nadležnim bit će objavljene na našem sajtu i bit će dostupne javnosti“, ističe Dragica Radović, obudsman za djecu RS-a.

Psihologinja Ljiljana Uletilović dodaje kako svi relevatni akteri treba da se uključe i zajedno zaštite pravo djeteta da bude sigurno i zaštićeno od svake vrste nasilja: „Kad kažem relevatni faktori, pri tome mislim na sve aktere - od porodice preko vaspitno-obrazovnog i  zdravstvenog sistema do sistema socijalne, porodične i dječije zaštite.

Brojevi telefona - 122, SOS FBiH 1265 i RS 1264 - na koje možete prijaviti nasilje su besplatni i apeluje se na građane da ga prijave ili da se obrate sigurnim kućama ili centru za socijalni rad.

federalna.ba

nasilje u porodici nasilje nad djecom
Vrisak lotosa nasilje u porodici nasilje nad ženama
0 30.11.2021 17:38
Visoko nasilje u porodici Harun i Amina Smolo
0 12.11.2021 09:32
nasilje nasilje u porodici nasilje nad ženama seksualno nasilje
0 25.09.2021 12:45
nasilje u porodici nasilje nad ženama nasilje
0 24.09.2021 17:40
MUP HNK nasilje u porodici
0 22.09.2021 13:32
nasilje u porodici nasilje nad ženama
0 18.07.2021 20:16