videoprilog Dejana Kožula (Dnevnik 2)

Minimalne plate pokriju tek 25% osnovnih troškova

U Beogradu je predstavljen koncept regionalne najniže plate za zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Ukazano je da minimalne plate u zemljama, među kojima je i Bosna i Hercegovina, iznose tek 25 posto od plate koja bi omogućila pokrivanje osnovnih troškova.

Nekad su sinonim za jeftinu radnu snagu, posebno u tekstilnoj industriji, bile zemlje južne i istočne Azije, a danas zemlje Evrope, s akcentom na istočne i jugoistočne, dakle i zemlje sa prostora Jugoslavije. 

„Naše istraživanje je pokazalo da u prosjeku minimalna zarada iznosi jednu četvrtinu od onoga što bi bile potrebe, odnosno od onoga što bi trebalo da bude plata za život“, ističe Bojana Tamindžija, nacionalna koordinatorka mreže Clean clothes campaign.

Srbija je investitore privlačila i subvencijama koje nudi, ali najveća subvencija koja neka država može ponuditi je jeftina radna snaga, tj, niska minimalna zarada. 

„Srbija je zemlja s najvećim ekonomskim nejednakostima u Evropi i zemlja u kojoj je u riziku od siromaštva svaki četvrti stanovnik“, navodi Zoran Ristić iz Ujedinjenog granskog sindikata „Nezavisnost“. 

A kako bi spriječili dalju eroziju proračunata je najniža plata za život u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Za BiH i Srbiju bi ona iznosila oko 1.600 konvertibilnih maraka, a cilj je da to bude standard kako kompanije ne bi relocirale svoju proizvodnju tamo gdje je jeftinije. 

„Zato je naš pristup regionalan jer nam je cilj da stanemo na put toj trci ka dnu u snižavanju zarada i tom takmičenju međuregionalno“, dodaje Tamindžija.

Ključna je uloga sindikata, a oni nisu baš dobrodošli, a pozitivni primjeri su rijetki. 

„Iskreno, da me neko dan ranije pitao spontano obustaviti rad i organizovati štrajk, rekao bih ne. Međutim, sama zarada je bila okidač koja je izazvala nezadovoljstvo na nivou cijele fabrike. Bukvalno, u jednom danu je cijela proizvodnja stala“, ističe Uroš Savić, predsjednik Sindikata "Sloga" u fabrici Falc east, Knjaževac. 

Plata za život je koncept koji je prepoznat i u dokumentima Ujedinjenih Nacija i Evropske Unije i kao takav predstavlja jedno od ljudskih prava.

federalna.ba

najniža plata projekt predstavljanje
projekt projekti Tešanj Općina Tešanj Doboj saradnja radio Federalni radio Radio Federacije BiH Otvoreni program
0 20.04.2021 15:08
radio Federalni radio Radio Federacije BiH knjiga književnost predstavljanje Otvoreni program
0 25.02.2021 15:56
biciklizam rute projekt Crna Gora Hercegovina
0 22.01.2021 15:28
Put endema Hutovo blato projekt
0 11.01.2021 15:01
TK projekt podrška pomoć
0 08.01.2021 10:49