videoprilog Harisa Šertovića (Dnevnik 2)

Međusobne optužbe BH-Gasa i Energoinvesta, na potezu pravosuđe

Nižu se krivične prijave između dvije kompanije - BH-Gasa i Energoinvesta. Predmet spora je prelazak sa dosadašnje rute snabdijevanja gasom preko Mađarske na Turski tok. BH-Gas tvrdi da je tako Bosna i Hercegovina dovedena u opasnost, dok iz Energoinvesta tvrde suprotno. Kažu da BH-Gas obmanjuje javnost, jer je isporuka uredna, a ugovori raskinuti u skladu sa zakonom.

Da bi stvar bila jasnija potrebno je znati da je u priči snabdijevanja BiH gasom Energoinvest jedini ovlašteni uvoznik za FBiH, dok je BH-Gas operator sistema. Ranije je Energoinvest dao saglasnost BH-Gasu da učestvuje u ugovorima za transport gasa i izvan Federacije radi izbjegavanja komplikovanog državnog uređenja.

Problem je nastao nakon što je Energoinvest na zahtjev ruskog dobavljača prekinuo ugovor s Mađarskom i Srbijom, što je opravdano višom silom. To jeste, ukoliko se treća strana, u ovom slučaju Rusija, odluči za promjenu toka, raniji ugovori imaju mogućnost prekida. No, BH-Gas, tvrde iz Energoinvesta, iako je bio upoznat s ovakvom odlukom, postupio je suprotno. 

- BH-Gas dostavlja dokumente kojima potvrđuje da je u mjesecu martu izvršio uplatu mađarskom transporteru, transport kroz Mađarsku u iznosu oko milion dolara unaprijed, avansno, iako znaju da tom rutom više neće biti dostavljen gas - izjavila je Bisera Hadžialjević, direktorica Energoinvesta d. d. Sarajevo.

Time je, tvrde dalje, načinjena višemilionska šteta. S druge strane, BH-Gas tvrdi da su ugovori prekinuti nezakonito.

- Oni kada su potpisali aneks da hoće na Turski tok, mi smo ih upozorili da se to ne smije raditi bez Vlade FBiH jer postoje pisma saglasnosti i odluke Vlade FBiH da moramo ispoštovati naš ugovor na postojećem pravcu – kazao je Jasmin Salkić, direktor BH-Gasa.

Zbog svega, navode dalje, neće biti plaćeni samo penali od 23 miliona dolara, nego će biti ugrožen cjelokupan sistem, uredno snabdijevanje, distribucija kao i sigurnost gasne mreže.

- Energoinvest je ušao sam od sebe u sistem, a to su kolege iz transportnog sistema iz Srbije pustili s obzirom na to da se više ne ide ovom rutom nego na drugi pravac i mi nemamo kontrolu količina koje ulaze niti možemo da balansiramo i čuvamo sistem sigurnog snabdijevanja – dodao je Salkić.

Ipak, iz Energoinvesta odbacuju takvu mogućnost, kažu snabdijevanje je uredno, a količine gasa su i više nego dovoljne, a ovakva upozorenja BH-Gasa tumače kao nedostatak argumentacije.

Međutim, problem ide dalje. BH-Gas, nastojeći pod svaku cijenu održati pravac dobave gasa preko Mađarske, u ime Energoinvesta šalje zahtjev za isporuku gasa za 1. april, što ruski Gazprom odbacuje. Iako je BH-Gas na vrijeme upoznat da od 1. aprila ruta neće biti preko Mađarske.

- U nominovanim količinama koje su se pojavile u Zvorniku bila je ogromna i naša i BH-Gasova količina koje sistem nije moga izdržati. Pošto smo mi znali da BH-Gas u principu blefira jer oni ne mogu uvesti gas jer nemaju licencu da uvoze gas, nisu ovlašteni za to i niko im taj gas ne da – istakao je Semir Krehić, direktor sektora Energokomerc.

Iz obje kompanije ista poruka: sve će biti predmetom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a na saradnju su svi spremni. Isto očekuje i Vlada FBiH, koja je donijela zaključak da se i BH-Gas i Energoinvest pridržavaju ranije donesene Uredbe o nadležnostima te da sarađuju s Federalnim tužilaštvom.

Najvažnije od svega jeste - gasa će biti dovoljno i potrošači mogu biti sigurni. Jasno je da će epilog ove priče napisati pravosuđe, a u međuvremenu, iz Energoinvesta tvrde da je prelazak na Turski tok jeftiniji upoređujući prethodna tri mjeseca koja su koštala FBiH skoro tri miliona dolara skuplje.

federalna.ba

BH-Gas BH gas Energoinvest
BH gas plin plinovod Turski tok Mađarska Srbija Energoinvest
0 08.04.2021 18:47
BH gas Energoinvest Federacija danas
0 08.04.2021 18:31
Energoinvest BH gas Federacija danas
0 08.04.2021 17:50
BH gas plin gas Energoinvest
0 07.04.2021 18:22