Međunarodni aerodrom Sarajevo odlučno u borbi protiv korupcije

Međunarodni aerodrom Sarajevo odlučno u borbi protiv korupcije

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je održan sastanak o provedbi aktivnosti koje za cilj imaju prevenciju i borbu protiv korupcije.

Sastanku su prisustvovali savjetnik za borbu protiv korupcije pri Ambasadi SAD-a Erik Larson, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić, asistent pri Ambasadi SAD-a Alija Kulić, te članovi Uprave J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo - direktor Alan Bajić, izvršna direktorica za razvoj Samra Pehilj i izvršni direktor za saobraćaj Elvedin Begić.

- Na tragu do sada poduzetih mjera, predstavnicima Ureda je prezentiran Plan integriteta J.P. MAS koji je izrađen u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije a na zahtjev Antikorupcionog tima Vlade FBiH. Plan integriteta je dokument u kojem su sadržane mjere pravne i praktične prirode za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije u ovom javnom preduzeću - navodi se u saopćenju Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Kako bi napravili dodatni iskorak u smislu preispitivanja i primjene dobrih praksi sa kantonalne razine koje su rezultat funkcioniranja Ureda  za borbu protiv korupcije KS iniciran je sastanak sa predstavnicima Ureda.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS u okviru svojih aktivnosti sarađuje sa svim institucijama i posebno pozdravlja inicijative poput ove, iskazane od Uprave J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, za održavanje tematskog sastanka na tragu primjene dobrih praksi, prezentiranja poduzetih aktivnosti i sagledavanja stanja radi unaprijeđenja borbe protiv korupcije.

- Razgovarali smo o jačanju saradnje i koordinacije aktivnosti na prevenciji i borbi protiv korupcije. Upoznali smo savjetnika Larsona i šefa Ureda Kafedžića sa konkretnim koracima koje smo poduzeli kada je riječ o prevenciji i antikoruptivnim mjerama. Opredjeljenje Uprave na čijem sam čelu je jasno, nulta stopa tolerancije na koruciju i koruptivne radnje i potpuna transparentnost u svim segmentima poslovanja - istaknuo je direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Alan Bajić.

Zadovoljstvo održanim sastankom izrazio je i savjetnik Larson naglasivši da je „Međunarodni aerodrom Sarajevo jedno od strateških preduzeća ukoliko posmatramo budući razvoj čitave države“.

Dodao je da ga raduje činjenica da je razgovarano o konkretnim koracima za što bolju saradnju u borbi protiv korupcije u svim segmentima poslovanja.

- Pozdravljam inicijativu Uprave da se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS aktivnije uključi u smislu podrške u kreiranju i provedbi konkretnih mjera. Takođe bih pohvalio dosadašnje napore nove Uprave na provedenim aktivnostima posebno kada je riječ o Planu integriteta – kazao je Larson.

Dodao je da današnji sastanak smatra početkom intenzivne buduće saradnje te je naglasio bezrezervnu podršku za reviziju Plana i uspostavu kvalitetnih mehanizama za njegovu punu provedbu.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić pozdravio je do sada poduzete korake u ovom javnom preduzeću i naglasio da kapaciteti Ureda uvijek stoje na raspolaganju u smislu podrške i koordinacije u provedbi antikoruptivnih mjera - navodi se u saopćenju Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

federalna.ba/Fena

aerodrom Sarajevo Međunarodni aerodrom Sarajevo Erik Larson
Sarajevo zagađenje zraka
0 17.01.2022 12:06
pandemija koronavirus Covid19 virus Sarajevo Kanton Sarajevo BiH vakcinacija cjepivo cijepljenje
0 15.01.2022 17:37
pandemija Sarajevo Kanton Sarajevo koronavirus
0 14.01.2022 19:54
Velma Pijalović Profesor Ekonomski fakultet u Sarajevu Sarajevo BiH
0 13.01.2022 11:22