Komisija za finansije i budžet podržala inicijativu za obnovu Partizanskog groblja u Mostaru
(Izvor: AA/Arhiva)

Komisija za finansije i budžet podržala inicijativu za obnovu Partizanskog groblja u Mostaru

Na sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prihvaćeni su principi Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač poslanik Adil Osmanović.

Komisija je podržala poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku izdvoji iznos od 200.000,00 KM za sanaciju štete i izradu novih 700 kamenih cvjetova s imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu Grada Mostara i čitave Evrope, te za buduću integralnu institucionalnu zaštitu i obezbjeđenje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Podržana je i poslanička inicijativa Jasmina Emrića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi dopunu Zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 12/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18), na način da se dodaje novi član 7c. koji glasi: „Izuzetno od člana 7. ovog zakona za obračun plata izabranih i imenovanih lica, čiji su platni razredi i koeficijenti utvrđeni u članu 8. (Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica), članu 8a. (Platni razredi i koeficijenti za poslanike i delegate u PSBiH i članu 10. (Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica Predsjedništva BiH i Savjeta ministara BiH) ovog zakona, koristit će se osnovica u iznosu od 475,69KM“.

Komisija je podržala i poslaničku inicijativu Nermina Nikšića o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje bi se odnosile na ukidanje PDV-a na doniranu hranu.

Nakon što je Komisija podržala poslaničku inicijativu Nermina Nikšića, s dnevnog reda sjednice, na zahtjev predlagača, a radi istog sadržaja, povučena poslanička inicijativa Predraga Kojovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove poslaničke inicijative, izradi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine kojim bi se ukinulo plaćanje PDV-a na doniranu hranu kojoj se približava istek roka trajanja.

Komisija je usvojila i sljedeće dokumente: Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH; Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka „Upravlјanje carinskim terminalima“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH; Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka „Upravlјanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko- konzularnim predstavništvima BiH“, čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH i Izvještaj o radu Kancelarije za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

federalna.ba/Fena

Partizansko spomen groblje Mostar obnova
Opći izbori 2022 izbori Mostar
0 02.10.2022 17:05
Mostar Opći izbori 2022
0 02.10.2022 08:14
Strip vikend Mostarski strip vikend Mostar strip
0 01.10.2022 16:01
Bunski kanali mini hidrocentrale mini hidroelektrane Mostar
0 30.09.2022 18:30
Split Mostar donacija autobusa
0 29.09.2022 13:49