Izvještaj UN-a: Prošle godine ubijeno 81.100 žena
(Izvor: EPA-EFE/David Guzman)

Izvještaj UN-a: Prošle godine ubijeno 81.100 žena

Mustafa Deveci - Prema podacima Ujedinjenih nacija (UN), prošle godine je širom svijeta ubijeno oko 81.100 žena ili djevojaka.

Procjenjuje se da je 45.000 ovih žena ubijeno od strane njihovih supružnika, momaka ili članova porodice.

Podaci su to objavljeni u izvještaju koji su zajednički pripremili Ured za žene UN-a i Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal za 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U izvještaju je naglašeno da je u svijetu postignut mali napredak u prevenciji rodno povezanih ubistava, ali da u tom pogledu treba poduzeti snažnije i brže korake.

Ističući da je nasilje nad ženama i djevojčicama najčešće kršenje ljudskih prava, u izvještaju se ističe da se rodno povezana ubistva žena i djevojčica mogu spriječiti neophodnim koracima.

U izvještaju je navedeno da je prošle godine namjerno ubijeno 81.100 žena ili djevojaka. U posljednjih deset godina nije zabilježen pad femicida, a većina ubistava žena ili djevojčica bila je rodno zasnovana.

U izvještaju je navedeno da je oko 45.000 žena ili djevojaka širom svijeta prošle godine ubijeno od strane njihovih supružnika, momaka ili članova porodice.

To znači da više od pet žena bude ubijeno svakih 60 minuta.

Važno je napomenuti da je broj žena ili djevojaka koje su prošle godine bile žrtve ubistva svog supružnika, momka ili člana porodice prilično visok u Aziji i Africi.

Prema izvještaju, od 45.000 ubistava žena, 17.800 je zabilježeno u Aziji, a 17.200 u Africi.

Međutim, s obzirom na omjer stanovništva, broj žena i djevojaka koje su bile žrtve ubistva supružnika, momaka ili članova porodice bio je 2,5 na 100.000 žena u Africi, 1,4 u Americi i 0,8 u Aziji.

Prijavljeno je da je došlo do smanjenja femicida koje su počinili njihovi supružnici, momci ili članovi porodice u Evropi od 19 posto u periodu 2010-2021., ali je porast od šest posto zabilježen u Americi u istom periodu.

U izvještaju je navedeno da je samo 11 posto muškaraca koji su bili žrtve ubistva ubijeno od strane supružnika ili članova porodice, dok je kod žena ta stopa iznosila 56 posto.

U izvještaju UN-a podijeljena je i informacija o ubistvima tokom pandemije koronavirusa.

U periodu 2019.-2020., zabilježen je porast ubistava žena od 13 posto u zapadnoj Evropi, devet posto u Sjevernoj Americi i pet posto u južnoj Evropi.

federalna.ba/AA

žene ubistva UN