Izvedena zajednička pokazna vježba operativnih snaga 'Goražde - Drina'
(Izvor: Fena)

Izvedena zajednička pokazna vježba operativnih snaga 'Goražde - Drina'

U okviru programa obilježavanja Dana oslobođenja, Dana Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) i Grada Goražde danas je u centru grada organizirana zajednička vježba operativnih snaga kantonalne, gradske i općinskih službi civilne zaštite te Jedinice za podršku MUP-a BPK Goražde pod nazivom "Goražde-Drina".

Vježba je izvedena na lokacijama gradske plaže "Žanj" na Drini i Mostu "Alija Izetbegović" te njegovoj okolini, kao i stambenoj zgradi na Trgu branilaca grada.

Iscenirano je pet različitih situacija nesreća te demonstrirana spremnost za provođenje mjera i aktivnosti sistema civilne zaštite i provjeren nivo osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sistem civilne zaštite.

Akteri su pokazali uvježbanost  za intervencije, spašavanje povrijeđenih, trijaže i pružanje hitne medicinske pomoći, transporta i hospitalizacije povrijeđenih, evakuaciju i zbrinjavanje i potragu za nestalim osobama. Poseban cilj vježbe bio je i provedba Plana sprečavanja kriminalnih grupa na primjeru pljačke poslovne zgrade na Trgu Branilaca koja je evakuisana zbog poplava.

U zajedničkoj vježbi učestvovalo je devet službi i jedinica civilne zaštite sa 64 operativaca.

Doprinos u njenom održavanju dali su Kantonalni operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde, Služba za hitnu medicinsku pomoć JZU Kantonalna bolnica, Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine pri JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, Jedinica za podršku MUP BPK Goražde, Jedinica za specijalizovane namjene na vodi i pod vodom - FUCZ i A-Tim, Služba za zaštitu na vodi i pod vodom Grada Goražda - KK BUK, Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Goražda, Služba zaštite i spašavanja CK i Gorske službe spašavanja Goražde.

federalna.ba/Fena

BPK BPK Goražde
BPK BPK Goražde Skupština BPK Goražde Skupština BPK Vlada BPK
0 22.11.2022 17:39
BPK Goražde BPK Skupština BPK Skupština BPK Goražde
0 15.11.2022 21:11
Aida Obuća ostavka BPK Goražde
0 15.11.2022 11:13
BPK Armin Mandžo
0 12.11.2022 12:42