Energoinvest: Rekalkulacija troškova i prijedlog za povećanje cijene gasa

Energoinvest: Rekalkulacija troškova i prijedlog za povećanje cijene gasa

Kompanija Energoinvest  je na bazi novodostavljene cijene prirodnog gasa za četvrti kvartal 2023. godine od ruskog isporučioca Gazprom Exporta izvršila rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog gasa za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH, saopćeno je iz te kompanije.

- Zahtjev za korekciju cijene prirodnog gasa dostavljen je Vladi 6.10.2023. godine i sumarno rezultira ukupnim povećanjem cijene prirodnog gasa u procentualnom iznosu od 4,96 posto u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala. Na povećanje cijene prirodnog gasa je uticao porast cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog gasa. Također je došlo do trenda povećanja vrijednosti USD u odnosu na EUR i KM, što je sumarno rezultiralo  gore navedenim povećanjem - kaže se u saopćenju Energoinvesta. 

Ako Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog gasa prema distributeru Sarajevogas iznosiće 0,837 KM/m3 u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala, koja je iznosila 0,797 KM/m3, te će biti primijenjena od 1.10.2023. godine.

Ovo je prvo povećanje cijene prirodnog gasa u 2023 godini i do sada, u periodu od 1. 1. 2023. do 30. 9. 2023. godine, cijena gasa je umanjena za 37,4 posto u odnosu na zadnji kvartal 2022 godine, napominju iz Energoinvesta.

federalna.ba/Fena

Energoinvest Sarajevogas gas plin