Dejton

Kroz ovaj dokumentarni serijal pokušali smo napraviti jedan novi pristup, prije svega sa stanovišta referentne naučne procjene, baveći se uzrocima, ali i posljedicama Dejtonskog sporazuma.

Analitičkim pristupom smo pokušali odgovoriti da li ovo što živimo danas stvarno liči na „mir“ kojemu su se nadala sva tri konstitutivna naroda u BiH.

Da li je ovo država kakvu su građani ove zemlje željeli? Možda se neki danas mogu fizički vratiti na adrese svojih predratnih prebivališta, ali taj je povratak, bez mogućnosti da se normalno živi i radi, licemjerna utopija.

I naročito, zašto se Dejtonski sporazum, koji jeste zaustavio rat, ali koji je isto tako kroz sljedećih 25 godina još više produbio podjele ove zemlje, i dalje primjenjuje i tumači na različite načine.

Autorica: Arijana Saračević Helać

Dejtonski sporazum
0 21.11.2020 20:16
BiH Josep Borrell EU Dejtonski sporazum
0 21.11.2020 18:39
Bakir Izetbegović Dejtonski sporazum
0 21.11.2020 17:09
Dejtonski sporazum Valentin Inzko BiH
0 21.11.2020 13:20