>>> Obrazovni program

RUSAG BOSANSKI - Poljoprivreda - 13. epizoda

Šta su sadili, šta uzgajali i pripremali za ishranu stanovnici srednjovjekovne Bosne? Ko je čuva...

RUSAG BOSANSKI - Urbanizacija srednjovjekovne Bosne - 12. epizoda

Kada govore o urbanizaciji Bosne, historičari uvijek počinju od antičkog perioda, u kojem su na ovim prostorim...

RUSAG BOSANSKI - Bosanski franjevci - 11. epizoda

Lijepa je naša Bosna i Bog je pred nju prosuo sve svoje blagoslove, jer nema toga blaga koje ne krije n...

RUSAG BOSANSKI - Crkva bosanska - 10. epizoda

U srednjovjekovnom svijetu religiji je pridavan ogroman značaj, pa se srednji vijek nazivao vijekom vjere. U o...

RUSAG BOSANSKI - Bosanski vitezovi - deveta epizoda

Vojska je kroz historiju bila jedan od temelja državnog uređenja. Bosna je u srednjem vijeku, posebno za vlada...

RUSAG BOSANSKI - Radivojevići - Vlatkovići osma epizoda

Radivojevići - Jurjevići - Vlatkovići su još jedna poznata porodica Bosanskog kraljevstva. Na historijs...

RUSAG BOSANSKI - Zlatonosovići - sedma epizoda

Zlatonosovići, istaknuti vlastelinski rod neobičnog prezimena, gospodarili su predjelima u sjevernoj Bosni, s...

RUSAG BOSANSKI - Pavlovići - šesta epizoda

Bili su prava gospoda rusaška, i uz Hrvatiniće i Kosače, jedna od najmoćnijih bosanskih plemićkih porod...

RUSAG BOSANSKI - Herceg Stjepan Vukčić Kosača - peta epizoda

Bio je pripadnik čuvene plemićke porodice Kosača i ostavio je dubok trag u prošlosti Rusaga bosanskoga....

RUSAG BOSANSKI - Sandalj Hranić - četvrta epizoda

Ako bismo plemstvo Rusaga  ili Kraljevstva bosanskog posmatrali kao jednu političku piramidu, onda bi se...
EU Afganistan ilegalni migranti migranti
0 19.05.2022 16:32
Ukrajina Rusija parlament Vladimir Putin
0 19.05.2022 16:24
Čajniče obilježena 30. godišnjica stradanja bošnjačkog naroda
0 19.05.2022 16:03
MUP TK specijalna vježba
0 19.05.2022 15:41
Ljudska prava
0 19.05.2022 15:23
Vlada RS minimalna plata
0 19.05.2022 15:21
Otvoreni program
0 19.05.2022 15:19
Recep Tayyip Erdoğan Švedska Finska NATO
0 19.05.2022 15:16
Otvoreni program
0 19.05.2022 15:15