Bakalar: Nije dobro mijenjati izborna pravila u izbornoj godini

Dok se o izmjenama Izbornog zakona BiH svaki dan iznova razgovara i pregovara, lobira i sabotira, Opći izbori kucaju na vrata. Drugog oktobra pravo glasa imaće 3.368.666 birača, što je 13.237 više u odnosu na Opće izbore 2018. godine. U izbornoj utakmici učestvuje čak 7.257 kandidata. A već sutra i zvanično počinje njihova izborna kampanja. Kakav je mjesec pred nama, čeka li nas lov na glasove ili lov u mutnom nikada nije prestao? Šta politički subjekti smiju, a za šta im slijedi kazna?

Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar podsjeća da izborna kampanja počinje sutra i traje do 1. oktobra u 7 sati ujutru kada počinje izborna šutnja.

"Izborna kampanja je definirana kao period kada politički subjekti na Zakonom propisan način predstavljaju svoje političke programe, kao i svoje kandidate i pravila kampanje su jasno propisana u poglavlju 7 Izbornog zakona BiH. To su ona pravila koja su na snazi dugi niz godina, tu nema promjena osim u onim izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik. Dakle, politički subjekti imaju pravo da vode izbornu kampanju u mirnom okruženju, organiziraju i održavaju predizborne skupove, kao i da tiskaju i dijele promidžbeni materijal, postere, lijepe plakate, oglašavaju se dakle politički u periodu mjesec dana, koliko traje ta kampanja. S druge strane, jasno je propisano koje radnje i ponašanja su i političkim subjektima kao i njihovim kandidatima i pristalicama zabranjene. Kao što je do sada bilo zabranjeno je oštećivati i uklanjati, prekrivati tiskane oglase, postere i plakate koji se koriste u kampanji. Članovima izborne administracije i kandidatima i pristalicama je zabranjeno nošenje i pokazivanje oružja na predizbornim skupovima, kao i na biračkim mjestima, ometanje skupova drugih političkih subjekata, kao i podsticanje na takve radnje. Zabranjeno je naravno i sprječavanje novinara da profesionalno obavljaju svoj posao i izvještavaju o izbornoj kampanji. Također i lažno predstavljanje uime bilo kog drugog političkog subjekta u odnosu na onog koji bi se lažno predstavljao. Naravno, zabranjena je kupovina glasova i podsticanje birača da na takav način ili koristeći se njihovom teškom materijalnom pozicijom politički subjekti, njihovi kandidati i pristalice kupuju glasove. Ono što je posebno apostrofirano kroz posljednje izmjene Izbornog zakona je to da je pojačana aktivnost CIK-a vezano za govor mržnje u izbornoj kampanji. To bih posebno naglasio. I ono što je novina, to je zloupotreba javnih resursa od strane nosilaca mandata i nosilaca izvršnih funkcija."

Kaže da je CIK do sada samo jednom posegnuo za mjerom isključivanja političkog subjekta iz izborne utakmice.

"Ta odluka je osporavana pred Sudom BiH koji je zauzeo stanovište da se za radnje samo u izbornoj kampanji može izreći takva vrsta sankcije. Od same težine eventualno učinjene povrede CIK će od slučaja do slučaja odlučivati."

Bakalar ističe da CIK u okviru svojih kapaciteta pokušava maksimalno da iskontrolira kompletan proces.

"Trend je porast broja ovjerenih političkih subjekata."

Pojašnjava da neće povući listiće za inostranstvo.

"Time bi apsolutno ugrozili izborni proces. Želim informirati javnost da je takva formulacija na glasačkim listićima (bošnjački član, srpski član, hrvatski član) od prvih poslijeratnih izbora u BiH i nikad se nije mijenjala. Krug 99 je tek ove godine problematizirao to pitanje."

Kada je riječ o izmjenama Christiana Schmidta kaže da će po njima tek postupati kada počne izborna kampanja.

"Određene izmjene Izbornog zakona se odnose na pravila ponašanja u kampanji, zloupotrebu javnih resursa u kampanji, govor mržnje u kampanji, kao i trgovinu i razmjenu mjesta u biračkim odborima koji tek slijedi. Koliko će biti posla ovisi o situaciji na terenu. Fantomski politički subjekti su odlučili da apstiniraju od delegiranja članova u političke odbore, a i postojeći politički subjekti odustaju, čini nam se, od razmjene mjesta."

Bakalar pojašnjava da nije poremećena nijedna aktivnost CIK-a.

"U izbornoj godini nije dobro mijenjati izborna pravila", zaključio je.

federalna.ba

Željko Bakalar Centralna izborna komisija BiH predizborna kampanja Opći izbori 2022
SBK Vlada SBK Skupština SBK Opći izbori 2022 Dom naroda FBiH Dom naroda PSBiH Dom naroda Parlamenta FBiH Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
0 19.11.2022 19:45
gradonačelnici načelnici mandat Opći izbori 2022
0 08.11.2022 09:28
Opći izbori 2022 izbori Federalni radio
0 02.11.2022 17:06
Banja Luka SDS Opći izbori u BiH Opći izbori 2022
0 01.11.2022 20:52
opozicija izbori Opći izbori 2022
0 29.10.2022 17:27