Zbijeg

Dokumentrani film “Zbijeg“ snimljen je prema knjizi Hasana Nuhanovića u kojoj on opisuje borbu svoje porodice za goli opstanak, od momenta kada su napustili Vlasenicu u proljeće 1992. godine, pa do kobnog jula 1995. kada je više hiljada  muškaraca, djece i žena istjerano iz UN-ove baze u Potočarima i de facto „predato“ Ratku Mladiću u ruke.

Ovo je potresna priča o tome šta se sve dešavalo u skoro četiri godine izbjegličkog života jedne porodice.

Gdje su mogli tražiti spas, u bosanskim šumama, opkoljenoj srebreničkoj enklavi?!Kao da se u šumi ili opkoljenom gradu možeš sakriti od rata?!

„On te zajedno sa strahom stigne u sekundi. Prolazi kroz zidove, ide preko planina, rijeka. Ulazi u ljudski um, u ljudska srca, u ljudske duše. Smjesti se tu i neće da ode“, napisao je Hasan Nuhanović koji je preživio genocid u Srebnici u kojoj su ubijeni njegov otac Ibro, majka Nasiha i brat Muhamed-Braco. Svi civili.

Potresna priča Hasana Nuhanovića je ujedno i priča desetina hiljada izbjeglica iz istočne Bosne koje su četiri godine živjele izolovane od ostatka svijeta u demilitariziranoj enklavi pod zaštitom UN-a.

federalna.ba

Zbijeg Hasan Nuhanović