videoprilog Dine Durmića (Federacija danas)

Za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica u TK blizu 2 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja nastavlja projekat zapošljavanja i samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Riječ je o projektu putem kojeg ove kategorije stanovništva uz ispunjavanje određenih kriterija ostvaruju pravo na novčana sredstva koja su predviđena za ove namjene.

federalna.ba

Vlada TK zapošljavanje
Zeničko-dobojski kanton boračka populacija zapošljavanje
0 29.09.2022 19:03
zdravstveni radnici Vlada TK generalni štrajk
0 28.09.2022 18:45
Sindikat zaposlenih u zdravstvu Sindikat ljekara i stomatologa Vlada TK
0 27.09.2022 10:14