videoprilog Dine Durmića (Federacija danas)

Za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica u TK blizu 2 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja nastavlja projekat zapošljavanja i samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Riječ je o projektu putem kojeg ove kategorije stanovništva uz ispunjavanje određenih kriterija ostvaruju pravo na novčana sredstva koja su predviđena za ove namjene.

federalna.ba

Vlada TK zapošljavanje
Tuzlanski kanton Irfan Halilagić Elvis Baraković Vlada TK
0 06.06.2023 17:07
Vlada TK prezentacija mjera
0 18.04.2023 14:06
Vlada TK mladi odlazak odlazak mladih
0 11.04.2023 22:30