Kriteriji za imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija propitivani tokom sjednice VSTV-a

Kriteriji za imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija propitivani tokom sjednice VSTV-a

Tokom dvodnevne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) u Mostaru, na osnovu imenovanja za Vrhovni sud Federacije BiH i Osnovni sud u Kotor Varoši, raspravljalo se o kriterijima za imenovanja sudija i tužilaca.

Za imenovanje dvoje sudija Vrhovnog suda Federacije BiH predložena su tri kandidata, od kojih je jedan tužilac Mirza Hukeljić i sutkinje Sanela Rondić i Žana Knežević.

Sanela Gorušanović-Butigan, potpredsjednica Vijeća, istaknula je da cijeni tužioca Hukeljića, ali da on nema dana staža kao sudija, a kandidat je za sud koji se može smatrati revizionim sudom.

- Knežević Žana je od 1988. godine u pravosuđu, to je 40 godina. (…) Radila je deset godina na Općinskom sudu i nakon toga godinama na Kantonalnom sudu - kazala je Gorušanović-Butigan, dodajući da u slučaju kad na listi ima kandidate s takvim iskustvom, prednost ne može dati tužiocu.

Mišljenje s njom nije dijelio Mustafa Šabić koji je naveo da Hukeljić ima biografiju 'iz snova', da je jako dobar u pisanju odluka te podržao njegovo imenovanje za sudiju.

- Izborom Hukeljića se bira najbolji. (…) On na Vrhovnom sudu neće samo donositi odluke - kazao je Šabić, što je bilo oprečno mišljenju Halila Lagumdžije, predsjednika Vijeća.

On je kazao da Hukeljić, upravo zato što je dobar u poslu koji obavlja, ne bi trebao otići iz Tužilaštva BiH.

- Postaje pojava da ogroman broj tužilaca aplicira na sudijske funkcije. Mi kao Vijeće trebamo i o tome voditi računa - kazao je Lagumdžija, navodeći da pored dobrih kandidata sudija neće glasati za imenovanje Hukeljića.

Navodeći kako činjenica da tužilac Hukeljić aplicira za sudiju govori o njegovoj namjeri da ide iz Tužilaštva, članovi Šabić, Sanin Bogunić i Saša Sarajlić su kazali da postoji mogućnost da bi se njega otjeralo iz pravosuđa ukoliko ne bi bio izabran kao najbolji kandidat.

- Nemamo osnova da skinemo Hukeljića s liste, da kažemo treba nam u Tužilaštvu. Nemojmo kažnjavati čovjeka ako je najbolji - kazao je Bogunić nakon čega je izglasano imenovanje Hukeljića za sudiju Vrhovnog suda Federacije.

Za sudiju ovog suda imenovana je i sutkinja Sanela Rondić.

O kriterijima za imenovanje raspravljalo se i tokom izbora predsjednika osnovnog suda u Kotor-Varoši, gdje je imanovan kandidat Nikola Aničić. Druga kandidatkinja za ovu poziciju bila je Zdenka Gajanin, dosadašnja predsjednica Suda.

U ovom slučaju se raspravljalo da li prednost dati iskusnom kandidatu u odnosu na mlađeg, koji je predstavljajući program rada kazao da ima skoro 14 godina iskustva, da u sudu nisu narušeni međuljudski odnosi te da on s predsjednicom ima profesionalan i korektan odnos, ali da je prijava za predsjednika njegova profesionalna ambicija.

Na sjednici se govorilo i o provedbi Akcionog plana Komunikacijske strategije. Marjana Popović je navela da su u periodu od usvajanja ovog plana do 1. maja ove godine provedene 43 aktivnosti u vezi s transparentnošću VSTV-a i pravosuđa, te provedeno 20 aktivnosti za unapređenje dostupnosti informacija.

Popović je kazala da 14 aktivnosti nije provedeno i one se odnose na predstojeći period.

Halil Lagumdžija je u obraćanju medijima kazao da je ova strategija za Vijeće sveobuhvatna, a za pravosudne institucije upućujuća.

- Mislim da oni trebaju malo više poraditi da se dodatno otvore. Mislim da sudovi i tužilaštva trebaju unificirano postupakti kod zakazivanja ročišta, davanja informacija i objave odluka - kazao je Lagumdžija.

Tokom sjednice usvojena je informacija o ukupno 22 predmeta visoke korupcije koji se ne mogu riješiti u razdoblju od jedne godine, javio je BIRN BiH.

federalna.ba/Fena

VSTV BiH
potpredsjednica VSTV BiH ostavka
0 06.09.2023 12:03
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH VSTV BiH
0 22.08.2023 17:38
VSTV BiH odgođena amandmani
0 21.08.2023 12:47