Vlada TK donijela više odluka za realizaciju ranije odobrenih projekata
(Izvor: Fena)

Vlada TK donijela više odluka za realizaciju ranije odobrenih projekata

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je više odluka o odobravanju sredstava za realizaciju ranije odobrenih projekata.

Vlada je odobrila 7.000 KM Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, u svrhu ugradnje električne i lokalne računarske mreže i nabavku pratećeg potrošnog materijala u poslovnoj zgradi u kojoj je smješten Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

Odobreno je 15.000 KM, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u realizaciji projekata održivog povratka, Općini Srebrenica za „Asfaltiranje lokalnog putnog pravca Skelani – Vodice – Tihići.

Vlada je prihvatila informaciju o aktivnostima u komunikaciji između radne grupe Vlade TK i predstavnicima sindikata u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona, te imenovala pregovarački tim Vlade za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK.

Vlada je donijela i više odluka o prijenosu stalnih sredstava. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je provelo proceduru javne nabavke za projekte energijske efikasnosti. Nakon realizacije projekta, namjenska sredstva knjigovodstveno su upisana na budžetskoj poziciji Tuzlanskog kantona, te ih je neophodno prenijeti na njihovog konačnog korisnika.

Također, Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu.

Vlada je donijela odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije društvu "JATA Group“ d.o.o. Srebrenik za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu "Orlova klisura“, Potpeć u Srebreniku.

Zbog tehničke dorade i osiguranja dodatnih sredstava Vlada je dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2022. godinu i Finansijskog plana Direkcije za ovu godinu s okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu.

Današnjom odlukom Vlada je Ministarstvu finansija ustupila na korištenje dio podrumskih prostorija u JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, površine 70m2 za potrebe smještaja arhivske građe.

Vlada TK je na današnjoj sjednici, među ostalim, imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite TK, saopćeno je iz Vlade TK. 

federalna.ba/Fena

Vlada TK