Vlada HNK dala suglasnost na Kolektivni ugovor sa zdravstvenim djelatnicima
(Izvor: Vlada HNK)

Vlada HNK dala suglasnost na Kolektivni ugovor sa zdravstvenim djelatnicima

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je u petak na sjednici Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika s područja zdravstva na području HNK kao i uvjetima i roku primjene. Za potpisivanje Kolektivnoga ugovora ovlašten je resorni ministar Milenko Bevanda.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva financija, usvojila Dokument okvirnoga proračuna HNK za razdoblje od 2024. do 2026. godine.  Pri izradbi toga dokumenta, Vlada se koristila ranije usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike za isto razdoblje, u kojima su sadržani mikroekonomski pokazatelji i realni prihodi, kao i okvir za predstojeće srednjoročno razdoblje.

Također, usvojeno je i Izvješće o radu Koordinacijskoga tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNK za razdoblje 2020. – 2023. godina te Izvješće o provedbi Akcijskoga plana za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH 2020. – 2023. godina.

Istaknuto je kako će, s ciljem potpunijega uvida u provedbu Strategije i Akcijskoga plana, Državni koordinator s partnerskim organizacijama razviti sveobuhvatan monitoring provedbe mjera iz Akcijskoga plana za provedbu Strategije, a koji će biti primjenjivan na prostoru cjelokupne BiH. Kada su u pitanju aktivnosti koje je Koordinacijski tim provodio, istaknuto je donošenje Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja djece u HNK. Opći cilj toga protokola jest osigurati sigurno i ohrabrujuće okruženje za svako dijete u Kantonu kroz funkcionalan i učinkovit sustav prevencije i zaštite djece koja su žrtvama različnih oblika nasilja, zloporabe i iskorištavanja.

Na  prijedlog  Ministarstva prometa i veza, Vlada je osvojila Odluku o utvrđivanju javnoga interesa za rehabilitiranje regionalne prometnice R-418b Prozor-Konjic kojom je odobrena provedba postupka izuzimanja nekretnina uz prometnicu, upisanih u katastarske općine Parsovići, Solakova Kula i Kruščica, a prema postojećoj trasi ceste, s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i daljnje rekonstrukcije predmetne prometnice.

Danas je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje Javnoga poziva za predlaganje projekata iz područja sektora mladih, u kojemu će pravo na sudjelovanje imati sve fizičke osobe mlađe od 30 godina koje imaju prepoznatljive rezultate u radu, udruge mladih čiji će projekti biti realizirani u interesu mladih na prostoru HNK, potom organizacije i udruge koje su registrirane kod mjerodavne institucije u Kantonu za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti, kao i neformalne skupine mladih uz administrativnu potporu ustanove ili udruge s područja HNK.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o unutarnjoj preraspodjeli i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNK za tekuću godinu kojom su dodijeljena sredstva Edukacijsko-rehabilitacijskom centru svetoga Josipa Radnika Čitluk i Los Rosalesu u iznosu po 50.000 KM, sve s ciljem procjene praćenja i upućivanja djece s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju poduzetništva i obrta na području HNK u 2022. godini. U Informaciji je istaknuto kako se, na osnovu provedenih analiza i pokazatelja, može zaključiti da su gospodarska kretanja imala blago uzlaznu putanju, te se prema izračunu indeksa razvijenosti u prošloj godini HNKnalazi na 4. mjestu u Federaciji BiH. Također, iz resora gospodarstva usvojena je i Informacija o realiziranju elektroenergetske bilance na području HNK te Informacija o realiziranju prometa naftnim derivatima na području HNK za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je dala suglasnost na prijenos koncesije za korištenje poljoprivrednoga zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk. Iz istoga je resora usvojena i Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNK za 2022. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'' i Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNK za 2022. godinu s iste pozicije, kao i Odluka o usvajanju Izvješća o realiziranju dodijeljenih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva, objavila je Vlada HNK.

federalna.ba/Fena

Vlada HNK kolektivni ugovor zdravstvo
zdravstvo Federalni radio
0 27.02.2024 17:38
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kanton Sarajevo Admir Šuvalić Nihad Uk kolektivni ugovor
0 09.02.2024 17:21
Posavski kanton štrajk upozorenja kolektivni ugovor radnici u zdravstvu
0 05.02.2024 20:00
kolektivni ugovor policija KS Vlada KS
0 19.01.2024 11:16