Vlada HNK-a ukinula koncesiju za mHe Buna
(Izvor: Fena/Vlada HNK)

Vlada HNK-a ukinula koncesiju za mHe Buna

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je na sjednici održanoj u srijedu usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. 

Usvojene su i odluke o davanju suglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka, priopćeno je iz Vlade HNK-a.

Vlada je prihvatila Informaciju u svezi s prijavom na Javni poziv Federalnoga zavoda za zapošljavanje po Programu sufinanciranja zapošljavanja 2024. (Poticajne mjere Zapošljavanje vježbenika) te usvojila Program zapošljavanja pripravnika u 2024. godini u kantonalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HNK-a.

"Ukupan broj osoba s visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinanciranje, iznosi 129 i bit će im omogućeno stjecanje prvoga radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci te mogućnost polaganja stručnoga ispita, sve s ciljem poboljšanja njihove konkurentnosti i integriranja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i gospodarstvenicima za iskazivanjem interesa za prijam pripravnika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju pripravnika nakon provedene konkursne procedure koja će uskoro uslijediti", navode iz Vlade HNK-a.

Nastavljajući praksu podrške mladima, kantonalna vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600 KM.

Također, usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obveznoga zdravstvenog osiguranja HNK-a.

"Izmjenom je uklonjen članak koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske tvrtke. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi zaduženo je raspisati Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositeljima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNK-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova", poručuju iz Vlade.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realiziranju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja Opće bolnice Konjic za četvrto tromjesečje 2023. godine.

federalna.ba/Fena

Vlada HNK Buna mini-hidroelektrane pripravnici