Vlada Federacije BiH odobrila 20 miliona KM za nastavak izgradnje tunela Hranjen
(Izvor: Arhiva)

Vlada Federacije BiH odobrila 20 miliona KM za nastavak izgradnje tunela Hranjen

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju tunela Hranjen“ u iznosu od 20.000.000 KM, utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije BiH.

Sredstva su namijenjena za izgradnju i nadzor, te će se prenositi u tranšama na račun implementatora projekta JP Autoceste Federacije BiH, a nakon što Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostavi dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze. JP Autoceste Federacije BiH obavezno je kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo o realizaciji projekta, a koje će potom izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

U obrazloženju se navodi da je ovaj projekt kandidovan u Programu javnih investicija Federacije BiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja realizacije projekata iz budžeta u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u FBiH. Također, predloženi projekt je usklađen sa Transportnom strategijom Federacije BiH 2016 - 2030. godina i zahtjevima JP Autoceste FBiH za 2023. godinu, a riječ je o nastavku realizacije projekta iz 2022. godine.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH tunel Hranjen