Vlada FBiH o provođenju hitnog projekta za Covid 19
(Izvor: Vlada FBiH)

Vlada FBiH o provođenju hitnog projekta za Covid 19

Federalna vlada je usvojila kvartalni izvještaj o napretku Projekta "Hitni projekat za COVID-19 za FBiH" za razdoblje od 1. januara  do 31. marta 2021. godine.

Kao odgovor na pojavu pandemije Covid -19, Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 36,2 miliona dolara (33.1 milion eura) kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija Covid -19.

Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji je odobren po ubrzanoj proceduri. BiH je Sporazum o zajmu sa IBRD-om potpisala 13. maja 2020. godine, a supsidijarni sporazum između BiH i FBiH potpisan je 1.septembra 2020. godine.

Rješenjem resornog federalnog ministra je imenovana Jedinica za provođenje Projekta, te je odgovorna za upravljanje cjelokupnim Projektom, uključujući i podkomponete za zdravstvo, socijalnu zaštitu. Za aktivnosti iz podkomponente iz nadležnosti socijalne zaštite odgovoran je Projektni tim Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Podkomponente koje se odnose na Federaciju BiH su pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema, te socijalna zaštita i pomoć.

Finansijska sredstva ovog kreditnog aranžmana su postała operativna krajem februara 2021. godine, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH covid-19
Jelka Milićević Vlada FBiH pomoć
0 24.06.2021 12:38
Vlada FBiH penzioneri jednokratna pomoć
0 24.06.2021 11:36
simpozij ljekari doktori doktorice koronavirus Covid19 covid-19 Federacija danas
0 23.06.2021 17:14
Morgan Stanley vakcinacija covid-19
0 23.06.2021 08:40
penzija/mirovina penzioneri penzija penzije penzionisanje FBiH Vlada FBiH
0 19.06.2021 13:12